Gamtinių dujų pakeitimas į biokurą, įrengiant iki 6,5 MW galios biokuro katilą katilinėje Šviesos g. 17 centralizuotam šilumos tiekimui Ukmergėje

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Ukmergės šiluma"
Projekto pradžia: 2014-02-03         Projekto pabaiga: 2015-02-02
Bendra projekto vertė:
1 912 851,31 €
Projektui skirtas finansavimas:
956 425,51 €
Projektui išmokėta lėšų:
956 425,51 €
Iš jo ES dalis:
956 425,51 €
Iš jo ES dalis:
956 425,51 €

Šio projekto metu UAB „Ukmergės šiluma“ planuoja rekonstruoti katilinę RK-1 įdiegiant 6,5 MW biokuro deginimo vandens šildymo katilą su dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu. Numatoma, kad katilinėje suminis instaliuotas šiluminis pajėgumas deginant biokurą sudarys 7,8 MW. Pagrindinis siekis įgyvendinant šį projektą – sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą į aplinką, gamtinių dujų deginimą pakeičiant atsinaujinančiu biokuru. Įgyvendinus šį projektą Ukmergės mieste išsiskiriančio anglies dioksido sumažėtų 6333,6 tonų anglies dvideginio per metus. Tuo pačiu siekiama sumažinti šilumos gamybos kainą šilumos vartotojams bei užtikrinti patikimesnį šilumos energijos tiekimą dalinai pakeičiant importuojamą iškastinį kurą. Bendrame UAB “Ukmergės šiluma” kuro balanse gamtinės dujos 2012 m. sudarė 94,6 %. UAB "Ukmergės šiluma" centralizuotai tiekiamos šilumos kainos svertinis vidurkis 2012 m. sudarė 29,68 ct/kWh su PVM. Projektu siekiama plėtoti subalansuotą ir darnią energetikos plėtrą. Bus užtikrinamas mažesnis aplinkos oro teršimas šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis (anglies dvideginiu), dėl žymiai pigesnio kuro, mažesnė šilumos energijos kaina šilumos vartotojams, darbo vietų sukūrimasis vietinio biokuro gamybos srityje. Dėl naujos šilumos gamybos įrangos įdiegimo šilumos vartotojai šilumos energiją gaus patikimiau.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-02-K-03
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-02-K-03-021
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Ukmergės raj.