330/110/10 kV Alytaus TP 330 kV skirstyklos rekonstravimas

Paramos priemonė
VP2-4.1-ŪM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: LITGRID AB
Projekto pradžia: 2013-09-30         Projekto pabaiga: 2015-09-01
Bendra projekto vertė:
10 284 776,7 €
Projektui skirtas finansavimas:
4 113 910,45 €
Projektui išmokėta lėšų:
4 106 255,91 €
Iš jo ES dalis:
4 113 910,45 €
Iš jo ES dalis:
4 106 255,91 €

Projekto tikslas – rekonstruoti ir išplėsti 330/110/10 kV įtampos Alytaus transformatorių pastotės 330 kV įtampos skirstyklą. Siekiamas rezultatas – elektros energijos perdavimo sistemos patikimumo didinimas. Lietuvoje eksploatuojamas santykinai senas elektros energijos perdavimo tinklas, neturintis jungčių su kontinentiniais Vakarų Europos šalių tinklais. Šios jungtys yra gyvybiškai svarbios Lietuvai, nes be jų neįmanoma pasiekti energetinės nepriklausomybės. Projekto metu siekiama atnaujinti susidėvėjusią Alytaus transformatorinės pastotės skirstyklą ir ją išplėsti. Atnaujinimas ir išplėtimas yra būtinas, atsižvelgiant į tai, jog ši skirstykla ateityje taps mazgu tarp Lietuvos ir Lenkijos elektros sistemų. Šios skirstyklos modernizavimas būtinas ir dėl jos aptarnaujamo regiono elektros energijos kiekių didėjimo. Alytaus TP 330 kV skirstyklos rekonstrukcija būtina siekiant užtikrinti patikimą Alytaus TP veikimą ir elektros energijos tiekimo patikimumą Alytaus regionui. Rekonstravus 330/110/10 kV Alytaus TP 330 kV skirstyklą sumažės elektros įrenginių skaičius, pasikeis skirstyklos schema, bus išspręsta operatyvinių perjungimų bei avarijų likvidavimo problema, dėl to sumažės nepatiektos vartotojams elektros energijos kiekis. Projekto veiklos – perdavimo tinklo elektros įrenginių modernizavimas. Projekto apimtis – nauji pirminės ir antrinės komutacijos įrenginiai, nauja valdymo sistema, nauji relinės apsaugos ir automatikos įrenginiai, nauja komercinė apskaita.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.1-ŪM-01-V-02
Projekto kodas:VP2-4.1-ŪM-01-V-02-012
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus raj.