Pramoninės teritorijos (apie 37,4 ha) prie Liepkalnio g.detaliojo plano parengimas

Paramos priemonė
VP1-4.2-VRM-04-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2012-05-21         Projekto pabaiga: 2015-07-23
Bendra projekto vertė:
26 186,72 €
Projektui skirtas finansavimas:
22 099,17 €
Projektui išmokėta lėšų:
22 099,17 €
Iš jo ES dalis:
22 099,17 €
Iš jo ES dalis:
22 099,17 €

Projekto tikslas- pramoninės teritorijos detaliojo plano parengimas, nustatant žemės sklypų ribas ir plotus, teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais, vykdant tvarią pramoninių teritorijų plėtrą. Laisvoje valstybinėje žemėje numatoma supalnuoti naujus sklypus komercinei-ūkinei veiklai vykdyti, visuomenės poreikiams tenkinti. Šiame detaliajame plane numatoma suplanuoti sklypą , kur būtų galima iš centro iškelti Vilniaus tardymo izoliatorių ir Vilniaus pataisos namus, įsikūrusius 3-jose skirtingose miesto sklypuose bei suformuoti sklypus komerciniams-gamybiniams objektams.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Teritorijų planavimas
Kvietimo numeris:VP1-4.2-VRM-04-R-02
Projekto kodas:VP1-4.2-VRM-04-R-02-051
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto