Kėdainių mokyklos-darželio "Vaikystė" pastato modernizavimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-06-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-12-31         Projekto pabaiga: 2014-08-30
Bendra projekto vertė:
34 703,84 €
Projektui skirtas finansavimas:
29 498,27 €
Projektui išmokėta lėšų:
28 285,48 €
Iš jo ES dalis:
29 498,27 €
Iš jo ES dalis:
28 285,48 €

Projekto tikslas - gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų aplinką Kėdainių rajono savivaldybėje. Kėdainių mokykla – darželis „Vaikystė“, esantis Mindaugo g. 21, Kėdainiuose, pastatytas 1979 m. Šioje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje infrastruktūra neatitinka higienos normų, todėl nesudaromos saugios ir vaikų sveikatą tausojančios ugdymo sąlygos. Savivaldybės administracijos lėšomis yra pakeisti langai. Numatoma atlikti pilną dalies patalpų vidaus remontą: vidaus patalpų sienų ir lubų apdaila, vidaus durų keitimas, ir t.t. Taip pat numatoma įrengti ne mažiau kaip 30 kvadratinių metrų ploto ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpą, skirtą metodinei veiklai. Ši patalpa būtų aprūpinta 2 stacionariais kompiuteriais, kompiuterių stalais, 2 nešiojamais kompiuteriais, daugiafunkciniu aparatu, multimedija, interaktyvia lenta, videokamera bei baldais: mobiliu 10-12 vietų posėdžių stalu, minkštais baldais, kompiuterių stalais, kėdėmis. Metodinės veiklos kabinete naudojantis naujausiomis informacinėmis technologijomis būtų sudarytos sąlygos tobulintis ir keltis darbuotojų kvalifikaciją. Atlikus mokyklos – darželio „Vaikystė“ patalpų vidaus remontą, šios patalpos atitiktų Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą“ nuostatas. Projekto metu sukurtų produktų ir atnaujintų patalpų tinkamą eksplotavimą užtikrins lopšelio-darželio administracija, kuri apmokys įstaigos personalą naudotis sukurtais produktais, naktį įstaiga bus saugoma. Tikslinės grupės - darželio vaikai, jų tėvai, darželio personalas.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-06-R-21
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-06-R-21-020
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kėdainių raj.