Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga LIETUVOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUTAS
Projekto pradžia: 2012-02-02         Projekto pabaiga: 2015-09-01
Bendra projekto vertė:
667 853,77 €
Projektui skirtas finansavimas:
667 853,77 €
Projektui išmokėta lėšų:
587 552,07 €
Iš jo ES dalis:
567 675,7 €
Iš jo ES dalis:
499 419,25 €

Remiantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), antikorupcinis visuomenės švietimas vykdomas kaip neatskiriama visuomenės švietimo dalis, kuria siekiama puoselėti asmens dorovę, Lietuvos valstybės sampratą, ugdyti pilietiškumą, asmes teises ir pareigas visuomenei, užtikrinti korupcijos prevencijos tikslų įgyvendinimą. Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“ pagrindinis tikslas – didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus, tobulinant valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje. Projekto siektini rezultatai: 1. Atlikta valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų mokymo poreikių analizė; 2. Parengtos 4 naujos mokymo programos korupcijos prevencijos srityje. 3. Apmokyta 2100 valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų (valstybės politikai, valstybės tarnautojai, statutiniai valstybės tarnautojai, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis), iš kurių sėkmingai baigė mokymą ir gavo mokymo pažymėjimus ne mažiau kaip 90 proc. 4. Parengta ir išleista informacinė mokymo medžiaga korupcijos prevencijos tematika.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse
Kvietimo numeris:VP1-4.1-VRM-02-V-01
Projekto kodas:VP1-4.1-VRM-02-V-01-004
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto