Kretingos miesto Žalgirio gatvės rekonstrukcija

Paramos priemonė
VP2-4.4-SM-02-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kretingos rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-08-02         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
317 904,57 €
Projektui skirtas finansavimas:
303 598,86 €
Projektui išmokėta lėšų:
300 196,37 €
Iš jo ES dalis:
272 011,59 €
Iš jo ES dalis:
268 609,1 €

Kretingos rajono savivaldybė prioritetinių projektų eilėje yra numačiusi atlikti Kretingos miesto Žalgirio gatvės rekonstrukciją. Ši veikla atitinka priemonės VP2-4.4-SM-02-R finansuojamų projektų reikalavimus ir gali būti finansuojama tik iš šiai priemonei skirtų lėšų. Šio projekto pagrindinis tikslas – gerinti ir plėsti transporto infrastruktūrą, pritaikant ją augančiam automobilių ir pėsčiųjų eismui, mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai ir kurti verslui palankią aplinką. Žalgirio gatvė yra pietinėje miesto dalyje, individualių gyvenamųjų namų kvartale. Gatvės būklė prasta, žvyro danga nusidėvėjusi, labai nelygi ir duobėta, todėl tiek automobilių transporto, tiek kvartalo gyventojų eismo ir gyvenimo sąlygos yra blogos. Gatvėje trūksta šaligatvių, lietaus nuotekų tinklų; apšvietimo sistema nusidėvėjusi, neefektyvi ir neekonomiška. Projektas atitinka „Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692, nuostatas: formuoti kelių transporto saugaus eismo sistemą, stiprinti eismo dalyvių saugumo prevenciją, gerinti eismo reguliavimo sąlygas, modernizuoti kelių infrastruktūrą (gerinti jos geometriją ir tobulinti dangą), įgyvendinti eismo saugumo ir aplinkosaugos priemones. Projektas taip pat atitinka 2012-12-21 Klaipėdos regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 6.1-3-(18.4) patvirtinto Klaipėdos regiono 2007-2013 metų plėtros plano nuostatas bei 2012-11-29 Kretingos rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T2-402 pritarta projekto įgyvendinimui ir kofinansavimui.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.4-SM-02-R-33
Projekto kodas:VP2-4.4-SM-02-R-33-016
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kretingos raj.