Pasirengimas Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus akmenų parko atnaujinimui

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-08-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus
Projekto pradžia: 2014-01-23         Projekto pabaiga: 2015-01-31
Bendra projekto vertė:
38 864,05 €
Projektui skirtas finansavimas:
38 864,05 €
Projektui išmokėta lėšų:
38 863,09 €
Iš jo ES dalis:
38 864,05 €
Iš jo ES dalis:
38 863,09 €

Respublikinis V. Into akmenų muziejus yra pagrindinis Mosėdžio miestelį, Skuodo rajoną bei regioną reprezentuojantis lankytinas kultūrinio kraštovaizdžio objektas. Muziejus siekia siekia supažindinti lankytojus su Lietuvos geologine praeitimi ir jos teritorijos geologine sandara, randamomis uolienomis ir naudingomis iškasenomis, paleontologiniais radiniais, pagonybės laikus menančiais dubenėtaisiais akmenimis, propaguoti Lietuvos gelmių sandaros, sudėties, žemės evoliucijos, gamtos apsaugos žinias. Dabartinė akmenų muziejaus parko būklė neužtikrina visuomenės informavimo apie Lietuvos eratinius riedulius, jų įvairovę, prigimtį ir mokslinę – pažintinę reikšmę, mineraloginius ir petrografinius ypatumus. Projektu siekiama parengti dokumentą susijusį su visuomenės informavimu apie aplinkos apsaugą ir darnaus vystymosi priemonių įgyvendinimu, sudarant prielaidas Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus atnaujinimui. Techninio projekto parengimas leistų įgyvendinti kokybišką visuomenės gamtamokslinį švietimą, tapti integralia gamtos išsaugojimo procesų dalimi, pilnai atskleisti akmenų muziejaus parko teritoriją, jos reljefo ir natūralios gamtos panaudojimo visuomenės poreikiams galimybes, kuri kartu turėtų tapti natūralios faunos ir floros buveine bei prisidėti prie visuomenės gamtosauginio, ekologiško ir darnaus/tvaraus vystymo švietimo.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-08-V-02
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-08-V-02-010
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Skuodo raj.