Skuodo rajono savivaldybės vietinių kelių rekonstravimo techninių projektų parengimas

Paramos priemonė
VP2-4.4-SM-02-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Skuodo rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-04-22         Projekto pabaiga: 2014-11-30
Bendra projekto vertė:
12 056,88 €
Projektui skirtas finansavimas:
11 514,32 €
Projektui išmokėta lėšų:
10 768,65 €
Iš jo ES dalis:
10 248,35 €
Iš jo ES dalis:
9 584,66 €

Skuodo rajone trūksta kokybiškų, gerai sutvarkytų kelių, privažiavimų prie verslo ar kitų objektų, o tai stabdo investicijas, mažina miesto bei rajono investicinį patrauklumą. Kelyje Kulai II-Kubiliškė-Puodkaliai ir Gurstikšės kaimo kelyje dėl žvyro dangos nelygumų yra mažas susisiekimo greitis, kuris padidina kelionės laiko ir sunaudojamų degalų sąnaudas, kenksmingų dujų emisiją į aplinką. Be to, keliai su prastos būklės žvyro danga didina transporto eksploatacines išlaidas bei kelių priežiūros išlaidas. Keliai su prastos būklės žvyro danga dėl dulkėjimo ir dulkių sklaidos kelyje bei gretimoje jo zonoje daro didelį neigiamą poveikį gamtinei aplinkai, žmonių sveikatai ir jų gyvenimo kokybei. Projekto tikslas - plėtoti transporto infrastruktūrą Skuodo rajone. Norint pasiekti užsibrėžtą tikslą, planuojame parengti galimybių studiją, techninį projektą bei atlikti techninio projekto ekspertizę. Įgyvendinus projektą, bus galima pradėti kelių rekonstrukcijos darbus. Projektas prisidės prie neigiamo poveikio žmonių sveikatai bei gamtai sumažinimo, prie susisiekimo sąlygų pagerinimo.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.4-SM-02-R-33
Projekto kodas:VP2-4.4-SM-02-R-33-017
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Skuodo raj.