ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA KLAIPĖDOS MIESTE

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Klaipėdos viltis"
Projekto pradžia: 2013-12-18         Projekto pabaiga: 2015-10-30
Bendra projekto vertė:
700 692,52 €
Projektui skirtas finansavimas:
700 692,52 €
Projektui išmokėta lėšų:
697 216,67 €
Iš jo ES dalis:
595 588,64 €
Iš jo ES dalis:
592 634,17 €

Įgyvendinant projektą siekiama spręsti Klaipėdos m. ir jo apylinkėse esančią problemą, susijusią su stacionarių socialinės globos paslaugų proto negalią turintiems žmonėms nepakankama pasiūla ir kokybe. Taip pat nustatytas poreikis trumpalaikės globos paslaugoms. Šiuo metu paslaugos teikiamos patalpose, kuriose neatitinka stacionarių socialinių paslaugų teikimui keliamų reikalavimų. Dėl nepakankamų sąlygų taip pat neįmanoma didinti teikiamų paslaugų apimčių. Projektu siekiama modernizuoti bei aprūpinti paslaugų teikimui reikalingomis priemonėmis kitas patalpas, į kurias bus perkelta esama socialinės globos reikalavimų neatitinkanti stacionari socialinių paslaugų įstaiga. Projekto įgyvendinimas taip pat leis padidinti vietų paslaugų gavėjams skaičių iki 30. Projekto tikslinė grupė - proto negalią turintys žmonės bei jų šeimos nariai, kurie šiuo metu susiduria su nepakankama ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų pasiūla bei kokybe. Projekto įgyvendinimas yra būtinas, siekiant užtikrinti proto negalią turintiesiems asmenims aukštą socialinės globos paslaugų kokybę ir saugią aplinką bei tokiu būdu paskatinti šių asmenų bei jų šeimos narių integraciją į visuomenę bei darbo rinką. Identifikavus problemą ir įvertinus galimas jos sprendimo alternatyvas, nustatyta, kad optimaliausias problemos sprendimo būdas yra rekonstruoti Klaipėdos m., adresu Debreceno g. 48, esančias patalpas, pritaikant jas stacionarių socialinių globos paslaugų proto negalią turintiems asmenims teikimui, bei aprūpinant socialinių paslaugų teikimui reikalingais baldais, įranga ir tiksline transporto priemone.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::STACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
Kvietimo numeris:VP3-2.4-SADM-03-V-12
Projekto kodas:VP3-2.4-SADM-03-V-12-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto