Demokratinių procesų viešinimo plėtra Marijampolės savivaldybėje

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-05-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-12-01         Projekto pabaiga: 2015-02-28
Bendra projekto vertė:
9 904,59 €
Projektui skirtas finansavimas:
9 904,59 €
Projektui išmokėta lėšų:
9 900,37 €
Iš jo ES dalis:
8 418,9 €
Iš jo ES dalis:
8 415,31 €

Projekto metu bus atlikti šie darbai : I. Tarybos posėdžių vaizdo transliacijos kokybės gerinimas. Bus pagerinta savivaldybės tarybos posėdžių vaizdo ir garso elektroninėje erdvėje transliavimo kokybė. Gyventojai transliacijos metu iš karto matys kalbantįjį asmenį, o ne besisukančią kamerą; II. Tarybos posėdžių vaizdo transliacijos plėtra. Interaktyvios posėdžių darbotvarkės stebėsenos, balsavimo rezultatų viešinimo mechanizmo sukūrimas asmenims, naudojantiems mobiliuosius interneto naršymo įrenginius. Tarybos posėdžiai iš salės bus transliuojami panaudojant ne tik plačiajuostį interneto ryšį, bet ir judriojo interneto ryšio technologijas. Įgyvendinus projektą, bus atnaujinta Tarybos posėdžių stebėjimo ir archyvo vaizdų peržiūrėjimo elektroninės paslaugos, pritaikant jas naudotis jas ir mobiliaisiais įrenginiais. Taip pat projekto metu bus sukurtos dvi naujos elektroninės paslaugos: galimybė parsisiųsti jau įrašytus posėdžius bei galimybė juos komentuoti.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Elektroninė demokratija: regionai
Kvietimo numeris:VP2-3.1-IVPK-05-R-41
Projekto kodas:VP2-3.1-IVPK-05-R-41-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Marijampolės