Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Projekto pradžia: 2013-09-26         Projekto pabaiga: 2015-10-16
Bendra projekto vertė:
69 891,97 €
Projektui skirtas finansavimas:
59 400,48 €
Projektui išmokėta lėšų:
50 840,12 €
Iš jo ES dalis:
59 400,48 €
Iš jo ES dalis:
50 840,12 €

Projekto tikslas - didinti Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją ir administracinius gebėjimus bei specialiųjų ir bendrųjų žinių ir gebėjimų lygį. Problemos, kurias padės išspręsti mokymai projekto metu: žemas Lietuvos gyventojų pasitikėjimas Valstybės institucijomis; darbuotojų, dirbančių Inspekcijoje nepakankamas darbo našumas ir efektyvumas; žemas inovatyvių metodų taikymas Inspekcijos dirbančiųjų darbo veikloje. Šias problemas padės išspręsti aukštos kokybės mokymai, kurių metu Inspekcijos dirbantieji įgis šioms problemoms spręsti reikalingas specializuotąsias žinias ir įgūdžius. Tačiau be Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos to būtų neįmanoma padaryti, nes Inspekcijos turimi resursai yra nepakankami. Tikslinė grupė - 30 valstybės tarnautojų. Mokymų planas sudarytas taip, kad būtų kuo tikslingiau ir efektyviau naudojamos lėšos mokymams vykdyti ir pasirinkta optimaliausia projekto veiklų trukmė. Projekto metu bus vykdomi mokymai apimantys specialiuosius ir bendruosius gebėjimus ir parengtos 3 mokymo programos specialiai pritaikytos Inspekcijos poreikiams. Mokymai kurs pridėtinę vertę pačiai Inspekcijai, jos darbuotojams ir gyventojams, kurių pasitenkinimas Valstybės institucijomis padidės. Šio projekto būtinumą parodo atlikta mokymo poreikių analizė, kurios rezultatai parodė, kad darbuotojai nėra patenkinti turimomis žiniomis apie projektų valdymą, darbo našumą bei efektyvumą. Taip pat dalis darbuotojų išreiškė susidomėjimą apie tai kaip analogiškos Inspekcijos funkcijos vykdomos Europos Sąjungoje.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
Kvietimo numeris:VP1-4.1-VRM-03-V-01
Projekto kodas:VP1-4.1-VRM-03-V-01-075
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto