Marijampolės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros statyba. I etapas

Paramos priemonė
VP2-2.4-ŪM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2014-01-01         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
4 489 209,56 €
Projektui skirtas finansavimas:
3 815 828,13 €
Projektui išmokėta lėšų:
3 760 606,37 €
Iš jo ES dalis:
3 815 828,13 €
Iš jo ES dalis:
3 760 606,37 €

Projektas bus įgyvendinamas Marijampolės savivaldybei (toliau - MS) nuosavybės teise priklausančiuose sklypuose MS Nendriniškių kaime. Bus naudojama 17 sklypų: 15 pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos naudojimo pobūdžio sklypų ir 2 susisiekimo ir inžinerinių tinklų naudojimo pobūdžio sklypai. Šiuo metu Marijampolės LEZ teritorijoje jokių inžinerinės infrastruktūros objektų nėra. Projektas yra kompleksinis, nes jo metu numatoma įrengti visus infrastruktūros objektus, sudarančius galimybes visuose 15 pramoninės paskirties sklypuose statyti įmonių gamybinius ir sandėliavimo objektus. Projekto tikslai: • Skatinti verslo ir pramonės plėtrą MS teritorijoje; • Padidinti MS teritorijoje veikiančių įmonių konkurencingumą; • Sukurti daugiau naujų, aukštos kvalifikacijos reikalaujančių darbo vietų; • Paskatinti Marijampolės regiono įmonių tarpusavio bendradarbiavimą; • Sudaryti sąlygas įmonėms plėtoti savo verslą MS. Projekto įgyvendinimo metu vykdomi Marijampolės LEZ infrastruktūros statybos darbai. Remiantis parengtu techniniu projektu, bendra visų statybos darbų skaičiuojamoji vertė, nurodyta Marijampolės LEZ infrastruktūros statybos techniniame projekte, kurie pagal savo pobūdį yra priskirtini atlikti projekto vykdytojui, bendra vertė yra 6.942.449,32 Eur. Atlikus viešojo pirkimo procedūras Marijampolės LEZ infrastruktūros statybos darbai nupirkti už 4.441.847,04 Eur. Atsižvelgdama į projekto vertę, taip pat į projekto įgyvendinimo terminus, MS administracija numato parengti investicijoms visus 15 sklypų, įrengiant šiems sklypams visus reikalingus inžinerinius tinklus bei privažiavimo kelius. Planuojami atlikti darbai: • Vandentiekio tinklų statybos darbai; • Nuotekų tinklų statybos darbai; • Drenažo ir lietaus kanalizacijos įrengimo darbai; • Gatvių apšvietimo tinklų statybos darbai; • Gatvių ir privažiavimo kelių statybos darbai. Taip pat perkama prijungimo prie elektros tinklų paslauga, sumokant nustatytą prijungimo mokestį el. tinklų savininkui.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Invest LT
Kvietimo numeris:VP2-2.4-ŪM-01-V-04
Projekto kodas:VP2-2.4-ŪM-01-V-04-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Marijampolės