Pakruojo miesto P. Mašioto gatvės rekonstrukcija

Paramos priemonė
VP2-4.4-SM-02-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-08-08         Projekto pabaiga: 2015-07-31
Bendra projekto vertė:
519 549,47 €
Projektui skirtas finansavimas:
451 410,17 €
Projektui išmokėta lėšų:
446 239,7 €
Iš jo ES dalis:
401 778,68 €
Iš jo ES dalis:
397 176,69 €

Projekto tikslas - plėtoti ir atnaujinti Pakruojo rajono susisiekimo infrastruktūrą bei formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą. Įgyvendinant projektą numatoma rekonstruoti P. Mašioto gatvę. Planuojamos rekonstruoti gatvės ilgis - 1,59 km. Projekto įgyvendinimo metu planuojamos rekonstruoti P. Mašioto gatvės dangos kokybė prasta (danga susidėvėjusi, nelygi, duobėta), šaligatviai netvarkingi, šaligatvių danga susidėvėjusi, gatvės apšvietimo sistema pasenusi, nebeatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Tokia gatvė kelia pavojų važiuojančiųjų, pėsčiųjų, ypač vaikų, vykstančių į mokyklas, saugumui. Projektas atitinka Pakruojo rajono savivaldybės 2007-2013 metų strateginio plėtros plano 2 prioriteto 3 tikslo 4 uždavinio 56 priemonę „Pakruojo mieso P. Mašioto gatvės rekonstrukcija". Projektas atitinka Šiaulių regiono 2007-2013 metų plėtros plano 2.4.3.35 priemonę „Dalies Pakruojo rajono vietinės reikšmės kelių rekonstrukcija“. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruota Pakruojo miesto P. Mašioto gatvė: atnaujinta gatvės danga, sutvarkyti šaligatviai, įrengti kelio ženklai, įrengtos eismo saugos priemonės, paženklinta danga, rekonstruotas gatvės apšvietimas. Įgyvendinus projektą padidės eismo saugumas, pagerės vietinio transporto sąlygos, sumažės degalų naudojimas, transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis, keliamas triukšmas ir transporto priemonių eksplotaciniai kaštai. Sutvarkyti šaligatviai padidins pėsčiųjų saugumą, įgyvendintos saugaus eismo bei gatvių ženklinimo priemonės padidins visų eismo dalyvių saugumą, taip bus prisidėta prie gyventojų gyvenimo sąlygų gerinimo. Rekonstravus Pakruojo miesto P. Mašioto gatvę bus užtikrintas geresnis susisiekimas tiek miesto viduje, tiek ir su kitomis gyvenvietėmis, bus pagerinta Pakruojo rajono susisiekimo infrastruktūros būklė.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.4-SM-02-R-61
Projekto kodas:VP2-4.4-SM-02-R-61-029
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Pakruojo raj.