"Kaišiadorių rajono žvyrkelių asfaltavimas, III etapas"

Paramos priemonė
VP2-4.4-SM-02-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-03-14         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
174 553,06 €
Projektui skirtas finansavimas:
166 698,17 €
Projektui išmokėta lėšų:
166 698,17 €
Iš jo ES dalis:
148 370,1 €
Iš jo ES dalis:
148 370,1 €

Projekto pagrindinis tikslas - plėtoti regioninės reikšmės transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastrukūros tinklą.Šiam tikslui pasiekti iškeltas uždavinys - rekonstruoti Kaišiadorių rajono transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas, rekonstruojant vietinės reikšmės kelius su žvyro danga.Įgyvendinant projektą numatoma rekonstruoti 0,610 km Kaišiadorių rajono vietinės reikšmės kelią Nr.26, šio kelio būklė šiuo metu neatitinka saugiam ir ekonomiškai prasmingam susisiekimui keliamų reikalvimų. Kelias yra su prastos būklės žvyro danga, todėl dėl dulkėtumo daromas neigiamas poveikis šalia kelio gyvenančių ar dirbančių asmenų sveikatai. Nelygi važiuojamosios dalies danga riboja autotransporto priemonių važiavimo greitį, todėl yra patiriami papildomi transporto priemonių eksplotaciniai kaštai ir kelyje praleisto laiko vertės nuostoliai.Nesutvarkyti kelkraščiai riboja pėsčiųjų judėjimo galimybes ir saugumą. Transporto infrastruktūros tinklo modernizavimas bei plėtra prisidės prie aukštesnės verslo aplinkos kokybės ir efektyvesnės socialinės sanglaudos siekių įgyvendinimo. Tinkama transporto infrastruktūros būklė padės pritraukti investicijų į gyvenvietes bei miestelius. Išasfaltavus žvyrkelį pagerės kaimo susisiekimo sąlygos, bus sudaryta palankesnė aplinka investicijoms, verslo subjektų bendradarbiavimui, darbo jėgos mobilumui. Pagerinus infrastruktūros techninius parametrus tikimasi ženklaus avaringumo lygio ir neigiamo transporto poveikio aplinkai sumažėjimo.Kelio išasfaltavimas duos visuomenei socialinę - ekonominę naudą dėl žvyrkelio dangos priežiūros išlaidų santaupų, sumažėjusių transporto eksploatacinių išlaidų ir sutrumpėjusio kelionės laiko bei sumažėjusių dulkėtumo ir kitų ekologinių nuostolių. Kaišiadorių rajono vietinės reikšmės kelio rekonstrukcija teigiamai paveiks rajono plėtrą, bus prisidėta mažinant skirtumus tarp atskirų šalies regionų.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.4-SM-02-R-21
Projekto kodas:VP2-4.4-SM-02-R-21-033
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kaišiadorių raj.