Socialinio dialogo plėtotė Mažeikių rajono savivaldybės įmonėse

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių komunalinis ūkis"
Projekto pradžia: 2014-02-01         Projekto pabaiga: 2015-01-31
Bendra projekto vertė:
43 703,66 €
Projektui skirtas finansavimas:
37 140,87 €
Projektui išmokėta lėšų:
34 853,93 €
Iš jo ES dalis:
37 140,87 €
Iš jo ES dalis:
34 853,93 €

Projekto partneriai-Mažeikių rajono savivaldybės įmonės susiduria su socialinio dialogo vystymo tarp darbdavių ir darbuotojų įgūdžiū bei žinių stoka. Prieš keletą metų pasirašytos koletyvinės sutartys nebeatitinka šios dienos aktualijų, darbuotojai ir darbdaviai nebėra patenkinti jų esamu teisiniu reglamentavimu. Siekint ugdyti socialinio dialogo pusių partnerystės srities gebėjmus, tobulinti kolektyvinius darbo santykius yra inicijuojamas projektas, kurio metu išorės konsultantų pagalba bus ispręstos išorinės ir vidinės socialinio dialogo tarp socialinių partnerių vystymo problemos ir kolektyvinės sutartys įmonėse pasirašytos naujai, įsteigti darbuotojų saugos ir sveikatos komitetai, įgytos žinios lyčių lygybės darbe srityje. Projekto įgyvendinimo metu kvalifikaciją pakels 128 Mažeikių rajono viešas paslaugas gyventojams teikiančių įmonių darbuotojai, kurie kartu su savo socialiniais partneriais įgis ne tik teorinių žinių darbo teisės srityje, bet ir atliks praktines užduotis, pasirengs savo įmonėms aktualius dokumentų projektus. Įgyvendinus projektą bus pasiekti kokybiniai ir kiekybiniai pokyčiai įmonėse, kuriems jos yra pasiruošusios, tačiau kurių dėl finansavimo trūkumo negali savarankiškai įvykdyti.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Socialinio dialogo skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-02-K-02
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-02-K-02-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Mažeikių raj.