Socialinio dialogo vystymas socialinio draudimo sistemoje

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Projekto pradžia: 2014-01-02         Projekto pabaiga: 2015-03-01
Bendra projekto vertė:
43 395,51 €
Projektui skirtas finansavimas:
36 886,18 €
Projektui išmokėta lėšų:
15 337,51 €
Iš jo ES dalis:
36 886,18 €
Iš jo ES dalis:
15 337,51 €

Projekto esmė - sudaryti prielaidas kokybiškam socialiniam dialogui, kuris vestų į kolektyvinių sutarčių pasirašymą ir darbuotojų darbo sąlygų gerinimą. Projekto įgyvendinimo metu visų pirma bus suteiktas teorinis pagrindas rezultatų pasiekimui, t.y. darbdavius ir profesines sąjungas atstovaujantys asmenys bus išsamiai supažindinti su socialinio dialogo ištakomis, jo nauda sprendžiant darbdavių ir darbuotojų santykius. Įgavę teorinių žinių projekto dalyviai bus supažindinti su praktiniais kolektyvinių derybų aspektais, mokomi kaip tinkamai pradėti ir vesti derybas, siekiant abiems soc. dialogo pusėms priimtino rezultato. Bus organizuojami apskriti derybų stalai, pasitelkiant patyrusius darbo teisę išmanančius moderatorius. Į projektą taip pat bus integruotas lyčų lygybės aspektas. Projekto dalyviai bus supažindinti su svarbiausiomis temomis šiuo klausimu. Į lyčių lygybės klausimą bus atsižvelgiama rengiant kolektyvinių sutarčių projektus.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Socialinio dialogo skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-02-K-02
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-02-K-02-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto