Žurnalistų, jų atstovų ir darbdavių socialinio dialogo skatinimas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Tauragės kurjeris"
Projekto pradžia: 2014-02-01         Projekto pabaiga: 2015-10-30
Bendra projekto vertė:
38 217,39 €
Projektui skirtas finansavimas:
35 748,38 €
Projektui išmokėta lėšų:
35 686,13 €
Iš jo ES dalis:
35 748,38 €
Iš jo ES dalis:
35 686,13 €

Europos žurnalistų federacija, kurios narė yra ir Lietuvos žurnalistų sąjunga, apibendrindama pasaulines tendencijas nurodo, kad žurnalistai šiuo metu susiduria su skaudžiomis problemomis, tokiomis kaip darbdavių spaudimas, biudžetų karpymas, etatų mažinimas ir profesinių sąjungų silpnėjimas. EŽF ekspertų grupės parengtoje Gerosios praktikos studijoje skatinama nukreipti pastangas kuriant stiprias profesines sąjungas ir vykdant kolektyvines derybas. 2012 m. Tesalonikuose vykusios konferencijos „Equal Right for Journalists“ baigiamojoje ataskaitoje dar labiau išryškinamos neigiamos tendencijos žurnalistų profesijos atžvilgiu Europos mastu: darbo vietų netektys, žurnalistų darbo sąlygų blogėjimas, kliūtys žurnalistams organizuotis ir vieningai ginti savo socialines teises. Taigi socialinio dialogo palaikymas Lietuvoje, atstovaujant Lietuvos žurnalistų interesams, ko ir siekiama šiuo projektu, yra ypač svarbus tikslas, atitinkantis globalius žurnalistikos iššūkius. Projekto tikslas (žurnalistų socialinės gerovės didinimas stiprinant jų interesų atstovavimą socialiniame dialoge) bei uždavinys (žurnalistų, jų atstovų ir darbdavių socialiniam dialogui reikalingų kompetencijų ugdymas) tiesiogiai siejasi su programos 1 prioriteto tikslu bei uždaviniu, kadangi projekto metu vyks mokymai darbdaviams, darbuotojams, profesinių sąjungų vadovams, stiprės socialinio dialogo įgūdžiai, žinios apie savo teises ir pareigas, formuosis įgūdžiai konstruktyviai ginti savo teises, bendradarbiauti. Kokybiškas dialogas įmonėje užtikrins sklandesnį įmonės darbą, tad ir geresnius įmonės gebėjimus prisitaikyti prie rinkos poreikių. Darbuotojai mokymų metu įgis kompetencijų, kurios pravers tiek dialoge su darbdaviais, tiek profesinėje veikloje. Tai didins darbuotojų konkurencingumą ir prisitaikymo prie rinkos poreikių galimybes. Projektu siekiama apimti ir probleminius regionus, kadangi socialiniam dialogui vietinėse žiniasklaidos priemonėse parama ypač reikalinga.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Socialinio dialogo skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-02-K-02
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-02-K-02-009
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto