Socialiai atsakingo verslo plėtra skatinant socialinį dialogą smulkiose ir vidutinėse įmonėse.

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Kvalitetas"
Projekto pradžia: 2014-02-01         Projekto pabaiga: 2014-11-29
Bendra projekto vertė:
16 593,49 €
Projektui skirtas finansavimas:
14 104,47 €
Projektui išmokėta lėšų:
12 431,67 €
Iš jo ES dalis:
14 104,47 €
Iš jo ES dalis:
12 431,67 €

UAB „Kvalitetas“ savo veikloje aktyviai plėtoja socialiai atsakingo verslo koncepciją. Organizacijoje yra įdiegti kokybės vadybos, aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės standartai, kurie užtikrina harmoningą įmonės veiklą. Visi šie standartai įpareigoja organizaciją savo veikloje visapusiškai gerbti žmogaus teises, skatinti darnų vystymąsi, užtikrinti darbuotojų saugą, sveikatą, skatinti toleranciją bei prisidėti prie gyvenimo kokybės gerinimo. Šis projektas - žingsnis į priekį plėtojant ir skleidžiant socialinio atsakingumo principus tiek įmonės viduje, tiek ir už įmonės ribų, bendraujant su klientais, tiekėjais ir kitomis suinteresuotomis šalimis. Projekto metu, mokymų bei užsienio ekspertų pagalba per diskusijas pasirašysime 2 kolektyvines sutartis, įsteigsime 2 saugos ir sveikatos komitetus (SSK). Šiomis priemonėmis suteiksime darbuotojams papildomų kompetencijų socialinės atsakomybės klausimais, paskatinsime socialinį dialogą tarp darbdavių ir darbuotojų. Tikslinėms grupėms kyla realus poreikis pasirašyti kolektyvines sutartis, tačiau dėl laiko ir finansinių klausimų sutarčių suderinimai atkeliami jau kelinti metai. Kad tai nebesitęstų, reikalingi mokymai, kurie padėtų apsibrėžti kas yra kolektyvinė sutartis, kokia jos teikiama nauda darbdaviui ir darbuotojams. Šiuo metu vis dar sunkiai matoma šių sutarčių paskirtis ir pritaikymas kasdieninėje veikloje, todėl bus organizuojamos diskusijos su užsienio ekspertais ir gerosios praktikos sklaida. Kad sutartys būtų suderintos ir pasirašytos, organizuosime suinteresuotų šalių diskusijas, kurių metu konkrečiai bus aptarti sutarties dalykai. Projekto metu didelis dėmesys bus skiriamas SSK įsteigimui, nes pareiškėjas ir partneris yra suinteresuoti saugia darbo aplinka, atsakingu požiūriu į sveikatą. Mokymuose apie lyčių lygybę susipažinsime su Lietuvos ir užsienio gerąja praktika bei įtvirtinsime tolerancijos, nediskriminavimo principus kolektyvinėse sutartyse.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Socialinio dialogo skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-02-K-02
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-02-K-02-012
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto