Skubios pagalbos nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties prie-žasčių teikimo Lietuvoje organizacinės sistemos sukūrimas

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras
Projekto pradžia: 2013-12-10         Projekto pabaiga: 2015-04-20
Bendra projekto vertė:
228 452,27 €
Projektui skirtas finansavimas:
228 452,27 €
Projektui išmokėta lėšų:
227 665,89 €
Iš jo ES dalis:
194 184,43 €
Iš jo ES dalis:
193 516 €

Traumos ir kitos išorinės mirties priežastys Lietuvoje yra trečioje vietoje bendroje mirtingumo struktūroje, o jaunų darbingo amžiaus žmonių grupėje jos užima pirmą vietą iš visų mirties priežasčių. Daugiau kaip 2700 žmonių kasmet dėl traumų yra pripažįstami neįgaliaisiais, iš jų daugiau kaip 80 proc. darbingo amžiaus žmonės. Palyginti su ES šalimis senbuvėmis, Lietuvoje mirčių nuo išorinių priežasčių registruojama 2,5 karto daugiau. Traumos ir nelaimingi atsitikimai sąlygoja tiesiogines ir netiesiogines išlaidas iš valstybės biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Socialinio draudimo fondo biudžetų. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, Europos regione dėl traumų keliuose prarandama 2 proc. bendrojo vidaus produkto. Lietuvoje yra labai išplėtotas, tačiau nediferencijuotas ir neoptimalus pagalbą teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklas. Pirmoji valanda po traumos vadinama „auksine valanda“, nes nuo to, ar per šią valandą bus suteikta medicinos pagalba ir nuo šios pagalbos kokybės priklauso, ar žmogus išgyvens ir išvengs neįgalumo. Pagalbos teikimo sistemą traumos atvejais sudaro traumos centrai, greitoji medicinos pagalba, reabilitacijos klinikos bei procesų nustatymas bei valdymas, kuris sujungia visus elementus į vieną sistemą. Vadovaujantį vaidmenį pagalbos teikimo sistemoje traumos atveju atlieka konkretaus regiono aukščiausio lygio traumos centras, kuris nustato pacientų srautų reguliavimą, medicinos pagalbos teikimo ir gydymo protokolus bei rūpinasi regiono gyventojų pagalbos prieinamumu. Projekto metu parengtoje metodikoje bus nustatyti procesai ir jų valdymas, pagalbos traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių atvejais Lietuvoje.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešųjų politikų reformų skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-4.3-VRM-02-V-05
Projekto kodas:VP1-4.3-VRM-02-V-05-013
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto