Socialinio dialogo skatinimas dizaino įmonėse

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Dizaino meistrai"
Projekto pradžia: 2014-02-01         Projekto pabaiga: 2015-03-17
Bendra projekto vertė:
11 005,56 €
Projektui skirtas finansavimas:
9 354,73 €
Projektui išmokėta lėšų:
7 212,53 €
Iš jo ES dalis:
9 354,73 €
Iš jo ES dalis:
7 212,53 €

Dizainas yra specifinė veiklos sritis. Šioje srityje darbo santykiai yra įvairesni ir skiriasi nuo daugumos įprastinių profesijų. Dizaineriams būdingi trumpalaikiai projektai, įsitraukimas į terminuotus projektus, individuali veikla ir darbas pagal darbo sutartis, įvairių darbo formų derinimas, darbas dažniausiai projektinio pobūdžio, o ne tęstinis, darbo krūviai kintantys. Dirbant šioje srityje tiek kaip dizaineriui, tiek kaip įmonei, būtinas platesnis darbo teisės išmanymas, didesnis tiek asmens, tiek įmonės lankstumas. Šių žinių trūkumas apsunkina darbo santykius, todėl dvi dizaino įmonės ir profesinės sąjungos parengė šį projektą, siekdamos pakelti tiek įmonių vadovų, tiek darbuotojų kompetencijas ir paskatinti geresnį socialinį dialogą, parengti ir pasirašyti kolektyvines sutartis ir įsteigti saugos ir sveikatos komitetus. Sėkmingai įgyvendintas projektas suteiks pridėtinės vertės įmonėms, profesinėms sąjungoms, darbuotojams ir visuomenei. Įgiję žinių apie nediskriminavimo principus, lyčių lygybę, derybinius įgūdžius, darbuotojai ir darbdaviai gebės konstruktyviai derėtis ir susitarti darbo klausimais. Greitesni ir abiems pusėms naudingi susitarimai, darbuotojų lojalumas didins įmonių efektyvumą ir konkurencingumą rinkoje. Darbuotojai įgytas kompetencijas galės pritaikyti ir kitose savo veiklose, tad taip pat didės jų konkurencingumas darbo rinkoje. Šie projekto rezultatai atitinka programos 1 prioriteto tikslą ir uždavinį.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Socialinio dialogo skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-02-K-02
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-02-K-02-017
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto