Kompleksinė Krokialaukio miestelio plėtra

Paramos priemonė
VP3-1.2-VRM-01-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Alytaus rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-06-29         Projekto pabaiga: 2014-11-30
Bendra projekto vertė:
232 782,22 €
Projektui skirtas finansavimas:
215 323,55 €
Projektui išmokėta lėšų:
209 626,68 €
Iš jo ES dalis:
197 864,89 €
Iš jo ES dalis:
192 629,92 €

Projektu siekiama kompleksiškai spręsti esamas Krokialaukio miestelio problemas, gerinti bendruomeninę infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką. Pagrindinė problema, su kuria susiduria Krokialaukio miestelio gyventojai – tai neestetiška ir nereprezentatyvi Krokialaukio miestelio bendruomeninė aplinka bei netinkama gyvenamoji aplinka. Miestelio gatvės neapšviestos, dalis gatvių neasfaltuota, daugumoje gatvių nėra šaligatvių, neįrengta poilsio ir laisvalaikio infrastruktūra. Projektas įgyvendinamas siekiant išspęsti minėtas problemas bei sudaryti prielaidas spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai Krokialaukio miestelyje. Projekto tikslinė grupė – Krokialaukio miestelio gyventojai. Projekto metu įrengiamas Žuvinto g. šaligatvis ir apšvietimas, sutvarkoma viešoji erdvė prie seniūnijos pastato, įrengiama vaikų žaidimo aikštelė ir lauko treniruokliai suaugusiems, atnaujinama Antokolio gatvės atkarpa. Įgyvendinus projektą Krokialaukio miestelio viešoji erdvė bus pritaikyta bendruomenės poreikiams, bus organizuojami įvairūs renginiai, skatinamas gyventojų užimtumas.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas
Kvietimo numeris:VP3-1.2-VRM-01-R-11
Projekto kodas:VP3-1.2-VRM-01-R-11-011
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus raj.