Darbdavių ir darbuotojų socialinės partnerystės srities gebėjimų ugdymas ir kolektyvinių darbo santykių tobulinimas SDG grupės įmonėse

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "SDG"
Projekto pradžia: 2014-02-01         Projekto pabaiga: 2015-01-31
Bendra projekto vertė:
51 110,69 €
Projektui skirtas finansavimas:
43 443 €
Projektui išmokėta lėšų:
43 405,27 €
Iš jo ES dalis:
43 443 €
Iš jo ES dalis:
43 405,27 €

Siekiant darnaus įmonių grupės darbo, būtina užtikrinti darnią socialinę partnerystę, gerą psichologinį mikroklimatą, darbuotojų lojalumą ir motyvaciją. Įmonių vadovybė gerai supranta, kad kolektyvinė sutartis yra efektyvus instrumentas susijusiems santykiams reguliuoti. Projekto esmė - ugdyti įmonių grupės darbdavių ir darbuotojų socialinės partnerystės srities gebėjimus bei tobulinti kolektyvinius darbo santykius pasirašant įmonėse dalyvėse kolektyvines sutartis ir taip sudarant prielaidas įmonių veiklos efektyvumui didinti stiprinant darbuotojų socialines garantijas. Taip pat siekiama įsteigti darbuotojų saugos ir sveikatos komitetus bei šviesti darbdavius ir darbuotojus apie šio komiteto naudą. ES parama yra būtina sąlyga projekto įgyvendinimui. Projektui suteikta ES parama leis jį įgyvendinti pilna apimtimi sukuriant didžiausią pridėtinę vertę. Įgyvendinus projektą bus aiškiai apibrėžtos darbo, socialinės, ekonominės sąlygos, neliks dviprasmybių ir neaiškumų, bus suderinti tarpusavio interesai, pagerės įmonių mikroklimatas, darbuotojų lojalumas ir motyvacija. Projekto pridėtinė vertė: 1. kolektyvinė sutartis kaip motyvacijos ir verslo valdymo priemonė skatins darbdavių ir darbuotojų sąmoningumą; 2. kolektyvinės sutartys apibendrins esančią darbo teisės ir įmonių vidaus praktiką; 3.kolektyvinė sutartis bus tam tikras saugiklis, kuris padės užtikrinti tai, jog įmonės kolektyvinė sutartis yra tinkama daugumai įmonės darbuotojų, o ne tik keliems asmenims, rengusiems sutarties projektą; 4.projekto dalyviams sudaromos sąlygos pasinaudoti kvalifikuotų specialistų paslaugomis.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Socialinio dialogo skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-02-K-02
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-02-K-02-029
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto