Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaune

Paramos priemonė
VP3-3.1-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys"
Projekto pradžia: 2013-07-10         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
4 394 113,29 €
Projektui skirtas finansavimas:
4 173 478,47 €
Projektui išmokėta lėšų:
4 173 478,47 €
Iš jo ES dalis:
3 808 020,47 €
Iš jo ES dalis:
3 808 020,47 €

Pagrindinis projekto tikslas - užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, išplėtojant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą pagal nustatytus paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Šiuo metu Kaune ne visiems gyventojams yra galimybė naudotis viešai prieinamomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis. Kauno miesto gyvenamosiose zonose (Vakarinio lanksmo, Rokelių g., Rokų, Panerių g. zonose ir kt.) bei kauno rajono gyvenamosiose vietovėse (Naugardiškėje, Teleičiuose ir Domeikavoje) nėra išplėtota vandentvarkos infrastruktūra, situacija yra problematiška, nes: ?vanduo naudojamas iš vietos gręžinių ar gruntinio vandens šulinių, kurio kokybė nepilnai atitinka higienos reikalavimus; ?nuotekos yra surenkamos į septinius šulinius, kurie nėra pakankamai sandarūs, teršia aplinką. Siekiant išspręsti esamą problemą ir gyventojų nepasitenkinimą esama padėtimi, šiuo projektu numatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kaune. Viso numatyta nutiesti vandentiekio tinklų ~13,4 km ir nuotekų tinklų ~18,5 km. Įgyvendinus šiuos planuojamus fizinius rodiklius, bus prie vandentiekio tinklų prijungta 792 gyv. (352 bustas) ir prie nuotekų tinklų 1164 gyv.(496 bustai). Projektu bus prisidedama prie esamų socialinių ir aplinkosaugos problemų sprendimo bei prie Europos Sąjungos, nacionalinių ir Kauno regiono bei Kauno miesto strateginių dokumentų įgyvendinimo.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP3-3.1-AM-01-V-05
Projekto kodas:VP3-3.1-AM-01-V-05-009
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto