Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Biržų mieste (centrinė ir pietrytinė dalys)

Paramos priemonė
VP3-3.1-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Biržų vandenys"
Projekto pradžia: 2012-06-20         Projekto pabaiga: 2015-05-23
Bendra projekto vertė:
215 260,08 €
Projektui skirtas finansavimas:
204 497,07 €
Projektui išmokėta lėšų:
186 141,37 €
Iš jo ES dalis:
182 971,07 €
Iš jo ES dalis:
166 547,55 €

Projekto tikslas – užtikrinti kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, padidinant centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir kokybės užtikrinimą Biržų miesto aglomeracijos gyventojams. Šiuo metu Biržų mieste viešai prieinamomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi atitinkamai 58 proc. ir 67 proc. gyventojų. Tokį vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą lemia tai, kad yra gatvių (dalį jų apims numatomas vykdyti projektas), kuriose vandentiekio ir nuotekų tinklų visai nėra. Įgyvendinus projektą numatoma pakloti 0,755 km VT ir 0,685 km NT, kurie leis užtikrinti Biržų m. gyventojams socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimą, o tai įtakos teikiamo vandens kokybės gerinimą, paviršinių ir požeminių vandenų taršos mažinimą, aplinkos būklės gerinimą, nes juos nutiesus nuotekos pateks tiesiai į nuotekų tvarkymo įrenginius ir, prieš patekdamos į aplinką, bus tinkamai išvalomos. Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategiją – viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas iki 2015 m. turėtų siekti 95 proc. visų LR gyventojų, o surenkamų nuotekų išvalymo iki nustatytųjų normų siektina reikšmė – 100 proc. Projektas prisidės prie minėtos strategijos įgyvendinimo bei Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ tikslo ir uždavinio, kadangi jo metu bus vykdoma vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtra, nutiesiant naujus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus Biržų mieste. Tokiu būdu bus padidintas viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas, surenkamų nuotekų kiekis.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP3-3.1-AM-01-V-05
Projekto kodas:VP3-3.1-AM-01-V-05-011
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Biržų raj.