Nuotekų valymo įrenginių statyba Šilutės rajone (Usėnuose ir Katyčiuose)

Paramos priemonė
VP3-3.1-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės vandenys"
Projekto pradžia: 2013-12-19         Projekto pabaiga: 2015-07-01
Bendra projekto vertė:
744 526,18 €
Projektui skirtas finansavimas:
707 299,87 €
Projektui išmokėta lėšų:
707 299,87 €
Iš jo ES dalis:
632 847,25 €
Iš jo ES dalis:
632 847,25 €

Projekto tikslas - užtikrinti gyventojams kokybišką nuotekų tvarkymą, bei įgyvendinti ES nuotekų direktyvos 91/271/EEC reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje. Numatoma nuotekų valyklų rekonstrukcija Šilutės rajono savivaldybėje: Katyčių ir Usėnų - Žemaitkiemio gyvenvietėse. Katyčių gyvenvietėje yra seni nuotekų valymo įrenginiai, kuriue šiuo metu neekploatuojami. Esami valymo įrenginiai tolimesnėje eksploatacijoje nebus naudojami, todėl juos numatoma demontuoti. Usėnų - Žemaitkiemio gyvenvietėse nuotekų valymo įrenginių nėra. Projekto esmė - nuotekų tvarkymo infrastruktūros gerinimas Šilutės rajone. Įgyvendinus projektą bus užtikrintas nuotekų išvalymas iki reikalaujamų aplinkosauginių parametrų, todėl sumažės dirvožemio, gruntinio bei paviršinio vandens tarša, pagerės aplinkos būklė. Pagal LR vietos savivaldos įstatymą (Žin.,1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832) ir LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą savivaldybėms bei vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonėms priskirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimo funkcijos. Centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas užtikrintų funkcijos - pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymo - vykdymą. Sanitariniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais centralizuotas nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas išspręsti gyventojų problemas ir taip pagerinti jų gyvenimo sąlygas. Šį projektą vykdo UAB "Šilutės vandenys". Įgyvendinus projektą bus pastatyti 2 nauji nuotekų valymo įrenginiai.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP3-3.1-AM-01-V-05
Projekto kodas:VP3-3.1-AM-01-V-05-014
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šilutės raj.