Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pagėgių savivaldybėje (Būbliškėje, Natkiškiuose)

Paramos priemonė
VP3-3.1-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Pagėgių komunalinis ūkis"
Projekto pradžia: 2011-09-19         Projekto pabaiga: 2015-05-30
Bendra projekto vertė:
485 594,55 €
Projektui skirtas finansavimas:
461 314,82 €
Projektui išmokėta lėšų:
461 314,8 €
Iš jo ES dalis:
412 755,36 €
Iš jo ES dalis:
412 755,34 €

Projekto tikslas - užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Būbliškėje, Natkiškiuose. Projekto metu numatoma Būbliškėje numatoma tinklų plėtra-pakloti naujai vandentiekio tinklai -1,46 km, bei nuotekų tinklai - 2,30 km bei Natkiškiuose pastatyti nauji vandens gerinimo įenginiai - 1 vnt,; Kadangi daugelis gyventojų, neturi galimybės prisijungti prie viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, todėl vartoja vandenį, kuris neatitinka higienos reikalavimų bei daugeliui gyventojų negali užtikrinti tinkamo nuotekų išvalymo. Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategiją - viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumas iki 2015 m. turėtų siekti 95 % visų LR gyventojų. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą savivaldybėms priskirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimo funkcijos. Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas geriausiai užtikrintų savivaldybės funkcijų (prievolių) - aprūpinti gyventojus kokybišku vandeniu bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu - vykdymą. Kadangi Būbliškės ir Natkiškių teritorijos yra gana tankiai apgyvendinta sanitariniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais, centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas išspręsti gyventojų problemas ir taip pagerinti jų gyvenimo sąlygas. UAB "Pagėgių komunalinis ūkis" vykdo šį projektą, kadangi vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikti perdavė Pagėgių sav. taryba.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP3-3.1-AM-01-V-05
Projekto kodas:VP3-3.1-AM-01-V-05-019
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Pagėgių