Subsidijos verslumui skatinti

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-12-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
Projekto pradžia: 2010-11-01         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
4 633 920 €
Projektui skirtas finansavimas:
4 633 920 €
Projektui išmokėta lėšų:
4 455 396,92 €
Iš jo ES dalis:
4 633 920 €
Iš jo ES dalis:
4 455 396,92 €

Priemonės tikslas – sudaryti papildomas finansines paskatas Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjams, siekiant palengvinti jiems įsitvirtinimą rinkoje pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Subsidijos verslumui skatinti
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-12-V-01
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-12-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto