Tarptautinio Vilniaus oro uosto tvoros rekonstrukcija

Paramos priemonė
VP2-5.3-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
Projekto pradžia: 2013-09-10         Projekto pabaiga: 2015-06-30
Bendra projekto vertė:
3 359 309,81 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 316 926,84 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 299 041,06 €
Iš jo ES dalis:
1 119 482,74 €
Iš jo ES dalis:
1 104 278,52 €

Tarptautinio Vilniaus oro uosto perimetro tvora neatitinka nustatytų ICAO rekomendacijų, ji yra iš gelžbetoninių konstrukcijų, t. y. aviacijos saugumo darbuotojai negali stebėti už tvoros esančios aplinkos, esama konstrukcija yra yranti, reikalaujanti didelių eksploatacinių sąnaudų (kiekvienais metais reikalingas remontas). Esama tvora įrengta be būtinos pamatinės konstrukcijos, vietomis yra pasvirusi iki pavojingo lygio, kelianti pavojų aplinkiniams. Tvora pastatyta 1983-1986 metais, gelžbetonio konstrukcijos yra, kai kuriose vietose sutrūkinėjusi. Šios problemos sprendimui ir teikiamas projektas. Teikiamo projekto tikslas - tobulinti oro uosto ir oro eismo paslaugų teikimo infrastruktūrą, modernizuoti aviacijos saugumo ir skrydžių saugos priemones. Projekto metu numatoma pakeisti esamas gelžbetonines konstrukcijas į tinklinės tvoros sekcijas bei akustiniais elementais šalia gyvenamųjų teritorijų (siekiant apsaugoti aplinkinius gyventojus nuo žalingo triukšmo poveikio). Taip pat projekto metu numatoma pakeisti esamus įvažiavimo vartus, įrengti naujas perimetro vaizdo stebėjimo kameras, rekonstruoti esamą perimetro apsaugos signalizacijos sistemą tokiu būdu užtikrinant aviacijos saugumą. Dalis esamos tvoros yra skrydžių juostos ribose, todėl būtina ją perkelti toliau nuo kilimo ir tūpimo tako, siekiant užtikrinti skrydžių saugą. Be to, numatoma įrengti fizinį barjerą, užtikrinantį, kad gyvūnai negalėtų patekti į orlaivių manevravimo lauką. Teikiamas projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 m.) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos LRV 2005-06-23 nutarimu Nr. 692, 64.1 punkte nurodytą uždavinį bei minėtos strategijos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų „Kiti projektai“ projektų sąrašo, patvirtinto LR susisiekimo ministro 2008-07-28 įsakymu Nr. 3-285, 18 punktą.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas
Kvietimo numeris:VP2-5.3-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-5.3-SM-01-V-01-021
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto