Gariūnų gatvės rekonstrukcija

Paramos priemonė
VP2-5.4-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2011-11-10         Projekto pabaiga: 2014-05-31
Bendra projekto vertė:
9 524 188,97 €
Projektui skirtas finansavimas:
8 581 622,16 €
Projektui išmokėta lėšų:
8 116 338,99 €
Iš jo ES dalis:
7 885 815,28 €
Iš jo ES dalis:
7 458 257,76 €

Gariūnų gatvė jungia Savanorių pr., kuris Vilniaus miesto prieigose sutampa su magistraliniu keliu A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda, priklausančiu vienam iš dviejų svarbiausių Lietuvą kertančių tarptautinių transporto koridorių (IXB transporto koridorius Klaipėda – Vilnius – Minskas – Kijevas), su Oslo gatve. 2010 metais, nutiesus Oslo gatvės tęsinyje Pietinį greitkelį (miesto vidinį pietinį aplinkkelį), IXB transporto koridoriaus įgavo aiškią trasą per Vilniaus miestą, kuria buvo sujungti du koridorių sudarantys keliai- A1 (Vilnius – Klaipėda) ir A3 (Vilnius – Minskas), o Gariūnų gatvė tapo šios trasos dalimi. Kadangi Gariūnų gatvė taip pat užtikrina susisiekimą tarp kelio A1 ir tiesiamo nuo miesto vakarinio aplinkkelio, Gariūnų gatvės svarba didėja su kiekvienu Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio statybos etapu. Projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos nuostatas. Pagal 2007 metais patvirtintą ir šiuo metu galiojantį Vilniaus m. savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, Gariūnų gatvė priskiriama A1 techninės kategorijos greito eismo gatvėms. Kadangi gatvės techniniai parametrai iki rekonstrukcijos neatitiko A1 kategorijos gatvėms keliamų reikalavimų, o eismas gatvėje nuolatos auga, atlikta Gariūnų gatvės rekonstrukcija (nuo sankryžos su Savanorių pr. iki Gariūnų tilto). Darbų metu gatvės važiuojamoji dalis išplatinta iki 2x12,2 m pločio tipiniame skerspjūvyje, sustiprinta ir atnaujinta jos danga; įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai; rekonstruota šviesoforinė eismo reguliavimo įranga sankryžoje su Jočionių gatve; įrengta uždara lietaus vandens nuvedimo sistema; rekonstruotas 0,0468 km ilgio viadukas per Titnago gatvę; įrengtas gatvės apšvietimas tose vietose, kur jo nebuvo, atliktas apželdinimas (atskiruose ruožuose pagal projektą).

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas
Kvietimo numeris:VP2-5.4-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-5.4-SM-01-V-01-008
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto