Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas

Paramos priemonė
VP2-1.4-ŪM-05-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Projekto pradžia: 2013-10-01         Projekto pabaiga: 2015-11-30
Bendra projekto vertė:
2 785 200,13 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 785 200,13 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 510 547,17 €
Iš jo ES dalis:
2 785 200,13 €
Iš jo ES dalis:
2 510 547,17 €

Projekto uždaviniai - sudaryti galimybes studentams, doktorantams jauniesiems mokslininkams ir tyrėjams generuoti, išgryninti verslo idėjas, steigti aukštos pridėtinės vertės technologines įmones, gaunant konsultacijas, kurti maketus ir(ar) prototipus, gauti lengvatines sąlygas plėtojant ir vystant verslus. Mokslo ir studijų institucijų (MSI) kvalifikuotų ekspertų komandos atrinks geriausias verslo idėjas, kurių pagrindu idėjų autorių komandos steigs SVV subjektus, padės išgryninti, patikrinti verslo idėjas, konsultuos dėl prototipų ir/ar maketų kūrimo, tyrimų, padės parengti investicinius pasiūlymus. Mokslo ir technologijų parkai (MTP) suteiks infrastruktūros, partnerių ir investuotojų paieškos, inkubavimo, konsultacijas verslo steigimo, vystymo, idėjos generavimo vystymo, idėjos generavimo ir verslo administravimo verslo planų, galimybių studijos rengimo ir kt. Taip bus didinamas MSI ir MTP bendradarbiavimas, skatinamas aktyvesnis technologijų perdavimo procesas, didinamas verslo ir mokslo dalyvavimo MTTP ir inovacijų programose, užmezgami ilgalaikiai ryšiai tarp MSI ir MTP. Projekto veiklos ir rezultatai skatins mokslo ir verslo bendradarbiavimą MTTP srityje, nes MSI su MTP suteiks kvalifikuotas konsultacines paslaugas naujiems SVV subjektams, skatins technologinių idėjų komecializavimą, bus sukuriama ilgalaikė technologijų perdavimo sistema, kurioje MSI kartu su MTP skatins technologinių idėjų vystymą.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Inogeb LT-3
Kvietimo numeris:VP2-1.4-ŪM-05-V-01
Projekto kodas:VP2-1.4-ŪM-05-V-01-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto