Elektroninės demokratijos plėtra Elektrėnų savivaldybėje (II etapas)

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-05-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Elektrėnų savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-12-31         Projekto pabaiga: 2014-12-31
Bendra projekto vertė:
123 672,39 €
Projektui skirtas finansavimas:
123 672,39 €
Projektui išmokėta lėšų:
121 789,29 €
Iš jo ES dalis:
105 121,53 €
Iš jo ES dalis:
103 520,9 €

Projekto tikslas – plėtoti elektroninius sprendinius, skatinant informacinės visuomenės vystymo procesus. Nuolat tobulėjant informacinėms technologijoms Savivaldybės administracijoje atsirado poreikis diegti e. demokratijos priemones. 2011 m. Elektrėnų savivaldybės administracija įgyvendino e. demokratijos projektą, tačiau Savivaldybės administracijoje įdiegta vaizdo transliacijos įranga neužtikrina pakankamos Tarybos posėdžių viešinimo apimties, elektroninės demokratijos sistema nėra galutinai integruota į Savivaldybės tinklapį. Siekiant užtikrinti priimamų sprendimų skaidrumą viešoje erdvėje, būtina tobulinti jau įdiegtą sistemą, todėl būtina įranga, padėsianti užtikrinti operatyvesnį Tarybos narių balsavimą ir supaprastinti balsavimo procedūrą. Tai padės spręsti šias problemas: silpną piliečių įtraukimą į problemų sprendimą, Savivaldybės administracijos veiklos efektyvumo užtikrinimą, kokybišką viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą, optimalų klientų poreikių tenkinimą. Projekto metu bus patikslintas e. demokratijos informacinės sistemos projektavimo dokumentas ir procedūrinis aprašas, įtraukiant visus projekto metu planuojamus įgyvendinti funkcionalumus ir procedūras. Sukurtos ir įdiegtos elektroninės demokratijos paslaugos ((1) Savivaldybės problemų sprendimo paslauga, (2) Interesantų konsultavimo paslauga, (3) Savivaldybės veiklos viešinimo paslauga, (4) e. peticijų paslauga), patobulinta e. demokratijos sistemos techninė ir programinė įranga. Projekto tikslinė grupė – Elektrėnų savivaldybės gyventojai, Tarybos nariai, Savivaldybės administracija.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Elektroninė demokratija: regionai
Kvietimo numeris:VP2-3.1-IVPK-05-R-01
Projekto kodas:VP2-3.1-IVPK-05-R-01-011
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Elektrėnų