Švenčionių miesto Partizanų gatvės dalies ir Mažosios gatvės dalies rekonstravimas

Paramos priemonė
VP2-4.4-SM-02-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-08-09         Projekto pabaiga: 2015-07-31
Bendra projekto vertė:
548 546,52 €
Projektui skirtas finansavimas:
523 861,93 €
Projektui išmokėta lėšų:
507 422,22 €
Iš jo ES dalis:
469 413,91 €
Iš jo ES dalis:
452 974,2 €

Bendrasis projekto tikslas - gerinti ir plėsti transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą, pritaikant jį augančiam pėsčiųjų eismui, mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai ir kurti verslui palankią aplinką. Šiam tikslui pasiekti - rekontruojamos dvi Švenčionių miesto vietinės reikšmės gatvės: Partizanų gatvės atkarpa nuo Strūnaičio g. iki Lentupio g. ir Mažiosios gatvės atkarpa nuo Strūnaičio g. iki Ramiosios g. Gatvėse numatoma pakeisti susidėvėjusią asfalto dangą, rekonstruoti senus, o taip pat įrengti naujus šaligatvius, modernizuoti gatvių apšvietimo sistemas, įrengti lietaus nuotekų tinklus. Bendras rekosntruotų gatvių ilgis - 0,936 km. Šiuo metu Švenčionių miesto transporto infrastruktūra nebeatitinka augančių kelių susisiekimo poreikių bei neužtikrina nei transporto, nei pėsčiųjų eismo saugumo - gatvių dalių būklė prasta - asfalto danga nusidėvėjusi, labai nelygi ir duobėta. 0,694 km ilgio Partizanų dalies gatvėje numatyta: nutiesti asfalto dangą (nuo Pakalnės g. iki Lentupio g.); įrengti šaligatvį iš abiejų gatvės pusių; įrengti gatvės apšvietimą; lietaus vandens nuvedimą. Mažosios dalies gatvės 0,242 km atkarpoje numatyta: nutiesti asfalto dangą; įrengti šaligatvį iš abiejų gatvės pusių; įrengti gatvės apšvietimą; lietaus vandens nuvedimą; pėsčiųjų perėją. Įgyvendinus projektą, pagreitės susisiekimas tiek miesto viduje, tiek ir su kitais administraciniais objektais, o tai užtikrins kelionėje praleidžiamo laiko santaupas bei transporto priemonių ekploatacinių kaštų ekonomiją. Taip pat sumažės aplinkos tarša, pagerės šalia gatvių gyvenančių ar dirbančių gyventojų aplinkos kokybė, sumažės neigiamas transporto eismo poveikis sveikatai, bus padidintas pėsčiųjų eismo saugumas.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.4-SM-02-R-03
Projekto kodas:VP2-4.4-SM-02-R-03-036
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Švenčionių raj.