Šakių rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros modernizavimas. (III etapas). Darbai

Paramos priemonė
VP2-4.4-SM-02-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šakių rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-09-26         Projekto pabaiga: 2015-02-28
Bendra projekto vertė:
122 604,84 €
Projektui skirtas finansavimas:
104 595,42 €
Projektui išmokėta lėšų:
104 248,9 €
Iš jo ES dalis:
93 095,4 €
Iš jo ES dalis:
92 786,98 €

Projektas „Šakių rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros modernizavimas. (III etapas). Darbai“ inicijuotas identifikavus šias problemas: 1) augantis eismo intensyvumas Šakių rajono keliuose; 2) prasti eismo saugumo rodikliai Šakių rajone. Viena iš šių problemų priežasčių – nepakankamai gera gatvių būklė. Projektu siekiama rekonstruoti Šakių miesto vietinės reikšmės S. Nėries gatvę kurios ilgis 0,180 km, kuri atrinkta kaip prioritetinė ir turinti pačią didžiausią svarbą bei esanti prasčiausios būklės. Projekto planuojami darbai: dangos įrengimas, lietaus ir nuotekų sistemos ir nuovažų įrengimas, aplinkotvarkos darbai, ženklų įrengimas ir ženklinimas, apšvietimo sistemos įrengimas. Visa gatvė yra gyvenamųjų individualių namų mikrorajonų prieigose arba pačiuose mikrorajonuose ir prieigose prie visuomeninių pastatų. Projekto trukmė - 14 mėn. Įgyvendinus projektą sutrumpės kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas (procentais) preliminariais skaičiavimais siektų apie 40%. Nors projektas finansinės naudos negeneruoja, jo įgyvendinimas skirtas ekonominės socialinės naudos generavimui. Rekonstravus gatvę sumažės automobilių eksploatacijos kaštai, kelionės laiko kaštai, oro teršimas ir triukšmas. Iki paraiškos pateikimo TID, atlikti veiksmai: 1) parengta galimybių studija; 2) parengti techniniai projektai, atlikta ekspertizė; 3) gautas pritarimas statinio projektui; 4) nupirkti rangos darbai, viešinimas. Statybos darbų techninės priežiūros paslaugas vykdys pats pareiškėjas.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.4-SM-02-R-42
Projekto kodas:VP2-4.4-SM-02-R-42-013
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šakių raj.