E-demokratijos plėtra Zarasų rajone

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-05-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-12-27         Projekto pabaiga: 2014-10-31
Bendra projekto vertė:
18 035,66 €
Projektui skirtas finansavimas:
18 035,66 €
Projektui išmokėta lėšų:
18 034,49 €
Iš jo ES dalis:
15 330,31 €
Iš jo ES dalis:
15 329,32 €

Projektu siekiama išplėsti informacinės visuomenės plėtros kryptis Zarasų rajone ir prisidėti prie informacinės visuomenės kūrimo, t.y. išsilavinusios ir nuolat besimokančios visuomenės, kurios nariai savo veiklą grindžia informacija, žinojimu ir naujausių informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis. Projekto metu bus įdiegta 1 elektroninė paslauga - balsavimo rezultatų rodymas (online). Elektroninės demokratijos sprendimų pagalba Zarasų rajono savivaldybėje bus realizuotas piliečių ir savivaldybės administravimo subjektų bendradarbiavimas, sukurtos efektyvios ir operatyvios gyventojų informavimo priemonės, užtikrintas piliečių dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose. Savivaldybės posėdžių salėje bus įdiegta posėdžiams valdyti, vaizdo ir garso įrašams daryti skirta techninė bei programinė įranga: balsavimo pultai su mikrofonais, balsavimo rezultatus rodantys įrenginiai, vaizdo kameros. Kiekvienam rajono Savivaldybės tarybos nariui skirtas pultas su mikrofonu ir balsavimo mygtukais. Balsavimo rezultatai bus matomi posėdžių salėje esančiame monitoriuje. Elektroninė balsavimo įranga suteiks galimybę užfiksuoti ir paskelbti rezultatus. Tikime, kad projektas prisidės prie rajono Savivaldybės veiklos skaidrumo, atskaitomybės, sprendimų priėmimo kokybės, bendruomeniškumo stiprinimo.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Elektroninė demokratija: regionai
Kvietimo numeris:VP2-3.1-IVPK-05-R-91
Projekto kodas:VP2-3.1-IVPK-05-R-91-007
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Zarasų raj.