Viešojo transporto infrastruktūros ir dviračių tako Tilžės g., Šiauliuose, modernizavimas

Paramos priemonė
VP3-3.3-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2012-11-16         Projekto pabaiga: 2015-10-01
Bendra projekto vertė:
1 681 634,33 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 429 389,18 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 406 338,56 €
Iš jo ES dalis:
1 429 389,18 €
Iš jo ES dalis:
1 406 338,56 €

Automobilizacijos lygio augimas Šiaulių mieste sukėlė daugybę problemų. Tai transporto kamščiai, padidėjęs avarijų skaičius, oro tarša, triukšmas, automobilių statymo problemos ir daugelis kitų. Pareiškėjas siekdamas išspręsti minėtas problemas, o svarbiausiai sumažinti oro taršą miesto centre, teikiamo projekto įgyvendinimo metu planuoja įrengti (rekonstruoti) dviračių taką Tilžės gatvėje nuo Gegužių g. iki Ragainės g. ir įrengti (rekonstruoti) 42 stotelių paviljonus bei 42 įvažas į stoteles. Investuoti į viešojo transporto stoteles sprendimą lėmė įvažų į stoteles trūkumas (visuomeninio transporto maršrutiniai autobusai įlaipinant ar išlaipinant keleivius turi sustoti važiuojamosios dalies eismo juostoje), viešojo transporto paviljonų stoka, naujų viešojo transporto stotelių suoliukų, šiukšliadėžių poreikis. Įgyvendinus projektą bus patobulinta Šiaulių miesto viešoji infrastruktūra ir gauta nauda: padidėjęs viešojo transporto paslaugų panaudojimas; sumažėjęs lengvųjų automobilių srautų intensyvumas bei gatvių tinklo apkrova; sumažėjusi oro tarša; sumažėjęs triukšmo lygis; sumažėjusios kelionės laiko sąnaudos; geresnės ir kokybiškesnės automobilių eismo sąlygos; sumažėjęs avaringumas; sumažėjusios transporto priemonių eksploatacinės išlaidos ir pan. Teikiamo projekto tikslinės grupės: visi Šiaulių miesto gyventojai ir svečiai, besinaudojantys dviračių takais ir visuomeniniu transportu. ES fondų lėšų investavimas į šio projekto įgyvendinimą yra tikslingas, kadangi projektas prisideda prie 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programoje akcentuojamų problemų sprendimo – gerinti gyventojų gyvenimo kokybę ir saugumą bei tausoti aplinką. Projektas prisideda prie ES tvaraus vystimosi strategijoje (priėmė 2006 m. birželio 15-16 d. vykusi Europos Vadovų Taryba) iškeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo: aplinkos kokybės gerinimas, visuomenės sveikatos apsauga.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra
Kvietimo numeris:VP3-3.3-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP3-3.3-SM-01-V-01-013
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto