Naujų „CSC Baltic“ darbuotojų apmokymas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-11-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "CSC Baltic"
Projekto pradžia: 2014-01-06         Projekto pabaiga: 2015-08-18
Bendra projekto vertė:
72 697,13 €
Projektui skirtas finansavimas:
43 618,27 €
Projektui išmokėta lėšų:
24 968,14 €
Iš jo ES dalis:
43 618,27 €
Iš jo ES dalis:
24 968,14 €

„Computer Sciences Corporation“ (CSC) yra viena didžiausių pasaulio informacinių technologijų (IT) sprendimų ir konsultacijų bendrovių. CSC centrinė būstinė įsikūrusi JAV, padaliniai veikia Australijoje, Azijos ir Europos valstybėse. CSC dirba su įvairių sektorių – gamybos, medicinos, viešojo, energijos ir gamtos išteklių, finansų, kelionių ir logistikos bei kitų – organizacijomis ir diegia bei aptarnauja inovatyvius, didelę pridėtinę vertę kuriančius IT sprendimus bei technologijas. Vilniuje veikiantis CSC Baltic IT paslaugų centras buvo įkurtas 2008 m., IT paslaugų centras aptarnauja globalius CSC klientus Skandinavijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje, Liuksemburge, Austrijoje, taip pat JAV ir Azijos šalyse. CSC Baltic klientams teikia pirminę pagalbą IT klausimais, aptarnauja įvairias verslo valdymo, saugumo ir kitas kompiuterines sistemas. Šiuo metu įmonė planuoja išplėsti CSC Baltic IT paslaugų centrą ir sukurti 100 naujų darbo vietų. Projektas skirtas naujai priimamų (planuojama ne mažiau 100) darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Projekto tikslas - apmokyti naujus darbuotojus, įdarbintus tiesiogiai įgyvendinant naują užsienio investicijų projektą. Projekto uždavinys – Kelti UAB „CSC Baltic“ darbuotojų kvalifikaciją. Kadangi planuojami mokymai apims kompetencijas, kurias įmonės darbuotojai galėtų nesunkiai pritaikyti ir kitose įmonėse, šie mokymai priskiriami bendriesiems. Projektas sudarys sąlygas pritraukti tiesiogines užsienio investicijas IT paslaugų centro plėtrai, projektui prašomas finansavimas yra būtina sąlyga projektą įgyvendinti numatytos apimties ir per planuojamą laiką.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-11-V-17
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-11-V-17-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto