Savanorių pr. žemutinės įkalnės šlaito ir šaligatvio sutvirtinimas

Paramos priemonė
VP2-4.4-SM-02-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno miesto savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-09-26         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
1 737 720,11 €
Projektui skirtas finansavimas:
590 823,84 €
Projektui išmokėta lėšų:
590 823,84 €
Iš jo ES dalis:
538 602,46 €
Iš jo ES dalis:
538 602,46 €

Projekto tikslas - sutvirtinti Savanorių pr. žemutinę įkalnę, plėtoti Kauno miesto gatvių infrastruktūrą, formuoti reikiamos pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą, mažinti transporto keliamą taršą, suteikti kokybišką viešąją paslaugą. Projekto poreikis grindžiamas savivaldybei susidūrus su transporto infrastruktūros problemomis, nes centrinėje miesto dalyje esanti vietinės reikšmės gatvė yra blogos būklės. Įgyvendinus projektą bus rekonstruota Savanorių pr. estakada, sustiprintas šlaitas, bus šalinami medžiai, kurie turi įtakos šlaito stabilumui. Taip pat bus sutvarkyti šaligatvių nuolydžio kampai, kad nebūtų plaunamas šlaitas. Rekonstravus gatvę (388,1 m) ir įrengus atraminę sienutę bus užtikrintas saugumas žemiau šlaite esantiems pastatams. Automobilių transporto infrastruktūra yra svarbi bet kurio miesto ekonominei ir socialinei plėtrai, nes ji didina miesto patrauklumą. Projektas prisidės prie efektyvesnės ekonominės infrastruktūros kūrimo, todėl turės teigiamą ilgalaikį poveikį pagrindiniams Ekonomikos augimo veiksmų programos tikslams įgyvendinti, Kauno miestas taps patrauklesnis vietiniams gyventojams bei miesto svečiams, įgyvendinus projektą sumažės aplinkos teršimas analizuojamose gatvėse, bus pagerintos gyvenimo bei verslo sąlygos Kauno mieste.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.4-SM-02-R-21
Projekto kodas:VP2-4.4-SM-02-R-21-035
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto