Buvusios elektros matavimo technikos gamyklos AB "Skaiteks" užterštos teritorijos sutvarkymas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-06-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-11-14         Projekto pabaiga: 2015-09-01
Bendra projekto vertė:
1 880 995,13 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 504 796,11 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 504 764,53 €
Iš jo ES dalis:
1 504 796,11 €
Iš jo ES dalis:
1 504 764,53 €

Užterštos teritorijos sutvarkymo projektas bus vykdomas buvusios elektros matavimo technikos gamyklos AB "Skaiteks" teritorijoje. Projekto partneris nuomos teise valdo valstybinės žemės sklypus ir nuosavybės teise didžiąją dalį teritorijoje esančių pastatų. AB "Skaiteks" veiklą vykdė 1949-2003 metais ir įvairių procesų metu naudojo naftos produktus, sunkiuosius metalus ir taip buvo užteršta teritorija. 2004 m. įmonei buvo paskelbtas bankrotas ir jo turtas parduotas varžytinėse. Vėliau jokia veikla teritorijoje nebuvo vykdoma. 2011 m. buvo atlikti preliminarūs ir detalūs 5,1067 ha teritorijos ekogeologiniai tyrimai. Nustatyta, kad teritorija užteršta naftos produktais ir sunkiaisiais metalais. Kai kuriose vietose tarša naftos produktai viršija ribines vertes net iki 141 kartų. Bendras naftos produktais užteršto grunto plotas - 12878 m2, o tūris - 25391 m3. Sunkiaisais metalais užteršta 845,5 m3. Beveik visi plotai dubliuojasi su naftos produktais užterštais plotais. Teritorija priskiriama III grupei (vidutiniškai jautri taršai). Dėl numatomos gyvenamosios paskirties statybos teritorija priskiriama II grupei (jautri taršai). Bendras kietumas ir santykinis elektros laidumas rodo vidutinį užterštumo lygį. Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos išvada reikalinga atlikti užterštos teritorijos tvarkymo darbus. Projekto metu remiantis ekogeologiniais tyrimais bus parengtas techninis projektas ir išvalyta užteršta teritorija.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-06-R-01
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-06-R-01-009
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto