Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto pastato statyba ir įrengimas - I etapas: Techninio projekto parengimas ir statybos darbų gen. rangovo atranka

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2013-01-01         Projekto pabaiga: 2015-03-06
Bendra projekto vertė:
264 664,62 €
Projektui skirtas finansavimas:
264 664,62 €
Projektui išmokėta lėšų:
239 809,89 €
Iš jo ES dalis:
264 664,62 €
Iš jo ES dalis:
239 809,89 €

Projektu I etape bus siekiama parengti Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto (toliau - VU MIF) pastato Visoriuose techninį projektą, ekspertizę ir investicijų projektą. Užsienio mokslinių technologijų plėtros ir klasterių veiklos patirtis patvirtina, kad studijų ir mokslo lokalizavimas šalia verslo klasterių kuria didelę pridėtinę vertę: stiprina verslo ir aukštojo mokslo bendradarbiavimą, praturtina akademines studijas realių praktinių problemų suvokimu, padeda spręsti kvalifikuotos darbo jėgos stygiaus problemą, palengvina inovacijų diegimą, technologijų perdavimą bei užsienio investicijų pritraukimą. Tokia infrastruktūra ir bendradarbiavimo kultūra skatina studentų/tyrėjų verslumą - start-up, spin-off kūrimąsi - yra vienas efektyviausių būdų universitete subrandintoms technologijoms, idėjoms atsirasti rinkoje arba susiformavusioms versle - virsti realiais produktais/paslaugomis. Tai pagrindinis aukštųjų technologijų sektoriaus augimo akseleratorius. I projekto įgyvendinimo etapas sudarys visas sąlygas sėkmingam II projekto etapo įgyvendinimui: MIF pastato Visoriuose statybai ir įrengimui.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas
Kvietimo numeris:VP2-1.1-ŠMM-04-V-01
Projekto kodas:VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-019
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto