Šilumos tiekimo magistralės rekonstravimas nuo šilumos kameros Nr. 2110-7/5-5 iki šilumos kameros Nr. 2110-7/5A Tilžės g. kvartale, Šiauliuose

Paramos priemonė
VP2-4.2-ŪM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Šiaulių energija"
Projekto pradžia: 2014-03-31         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
1 115 037,07 €
Projektui skirtas finansavimas:
557 518,54 €
Projektui išmokėta lėšų:
491 629,98 €
Iš jo ES dalis:
557 518,54 €
Iš jo ES dalis:
491 629,98 €

Šiuo metu dauguma Šiaulių miesto centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynų yra susidėvėję, labai prastos būklės, todėl juose susidaro dideli šilumos nuostoliai. Siekdama išspręsti šias problemas AB „Šiaulių energija“ inicijavo šį projektą, kurio tikslas – didinti centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą, saugumą ir efektyvumą Šiaulių mieste. Projekto metu numatoma modernizuoti 850,4 m susidėvėjusių, nepraeinamuose kanaluose paklotų šilumos tiekimo trasų, jas pakeičiant bekanaliu būdu klojamais pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais. Keičiamų vamzdžių diametras nesikeis ir liks toks pat kaip ir esamų trasų, t. y. DN500. Šilumos trasų rekonstrukcija, dėl geresnės šiluminės izoliacijos leis sumažinti šilumos nuostolius rekonstruojamose šilumos atkarpose iki 692,87 MWh. Šie sutaupymai sudarys apie 51,89 % nuo keičiamose trasose prarandamo šilumos kiekio. Sumažėjęs šilumos poreikis leis sumažinti įmonės sąnaudas kurui pirkti, padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą Šiaulių miesto vartotojams kartu dalinai amortizuojant šilumos kainų kilimą, net ir kylant kuro kainoms. Įgyvendinus projektą, kuro suvartojimas sumažės apie 58,6 tne/metus. Sėkmingas projekto įdiegimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo. Išskiriamos šios projekto tikslinės grupės: šilumos tiekimo paslaugos vartotojai ir AB „Šiaulių energija“.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.2-ŪM-02-K-04
Projekto kodas:VP2-4.2-ŪM-02-K-04-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto