Šilumos tiekimo magistralės rekonstravimas nuo šilumos kameros Nr. 2130 iki šilumos kameros Nr. 2135 ir šilumos kameros Nr. 2110-7/5-5 V. Grinkevičiaus, Gardino g. kvartale, Šiauliuose

Paramos priemonė
VP2-4.2-ŪM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Šiaulių energija"
Projekto pradžia: 2014-03-31         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
1 127 345,92 €
Projektui skirtas finansavimas:
563 672,96 €
Projektui išmokėta lėšų:
534 305,49 €
Iš jo ES dalis:
563 672,96 €
Iš jo ES dalis:
534 305,49 €

Šiuo metu dauguma Šiaulių miesto centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynų yra susidėvėję, labai prastos būklės, todėl juose susidaro dideli šilumos nuostoliai. Siekdama išspręsti šias problemas AB „Šiaulių energija“ inicijavo šį projektą, kurio tikslas – didinti centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą, saugumą ir efektyvumą Šiaulių mieste. Projekto metu numatoma modernizuoti 823,8 m susidėvėjusių, nepraeinamuose kanaluose paklotų šilumos tiekimo trasų, jas pakeičiant bekanaliu būdu klojamais pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais. Keičiamų vamzdžių diametras nesikeis ir liks toks pat kaip ir esamų trasų, t. y. DN500. Šilumos trasų rekonstrukcija dėl geresnės šiluminės izoliacijos leis sumažinti šilumos nuostolius rekonstruojamose šilumos atkarpose iki 671,204 MWh. Šie sutaupymai sudarys apie 51,89 % nuo keičiamose trasose prarandamo šilumos kiekio. Sumažėjęs šilumos poreikis leis sumažinti įmonės sąnaudas kurui pirkti, padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą Šiaulių miesto vartotojams kartu dalinai amortizuojant šilumos kainų kilimą, net ir kylant kuro kainoms. Įgyvendinus projektą kuro suvartojimas sumažės apie 56,77 tne /metus. Sėkmingas projekto įdiegimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo. Išskiriamos šios projekto tikslinės grupės: šilumos tiekimo paslaugos vartotojai ir AB „Šiaulių energija“.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.2-ŪM-02-K-04
Projekto kodas:VP2-4.2-ŪM-02-K-04-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto