CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRUKCIJA NEMENČINĖS MIESTE IR BEZDONIŲ MIETELYJE

Paramos priemonė
VP2-4.2-ŪM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Nemenčinės komunalininkas"
Projekto pradžia: 2014-06-30         Projekto pabaiga: 2015-08-28
Bendra projekto vertė:
400 254,87 €
Projektui skirtas finansavimas:
200 127,43 €
Projektui išmokėta lėšų:
152 178,35 €
Iš jo ES dalis:
200 127,43 €
Iš jo ES dalis:
152 178,35 €

UAB "Nemenčinės komunalininkas", atsižvelgdama į sąlygiškai didelius šilumos perdavimo nuostolius atsikruose Nemenčinės miesto ir Bezdonių miestelio centralizuotos šilumos energijos tiekimo tinklo ruožuose (modernizuojamame Nemenčinės ruože nuostoliai 2012 m. siekė 426 MWh/km, o Bezdonyse - 260 MWh/km, tuo tarpu bazinėje kainoje nustatytų technologinių nuostolių dydis siekia 150 MWh/km) ir į įmonės siekius didinti tiekiamų paslaugų kokybę ir patikimumą, nusprendė iniciuoti centralizuotų šilumos tiekimo sistemų ruožų Nemenčinėje ir Bezdonyse renovacijos projektą. Šiuo projektu bus siekdama didinti šilumos tiekimo patikimumą ir saugumą, o taip pat didinti šilumos tiekimo paslaugos kokybę esamiems ir perspektyviniams vartotojams. Projekto metu numatoma iš viso renovuoti 1310,7 m. (Nemenčinės mieste renovuoti 805 m ir Bezdonių miestelyje 505,7 m) esamų susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo kanaliniu būdu patiestų trasų. Projekto pagrindinis tikslas yra sumažinti šilumos perdavimo nuostolius, padidinti centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą ir efektyvumą . Šilumos trasų modernizavimas bus vykdomas keičiant senus vamzdynus į naujus bekanalinius, pramoniniu būdu izoliuotus vamzdynus (DN nuo 50 mm iki 150 mm).

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.2-ŪM-02-K-04
Projekto kodas:VP2-4.2-ŪM-02-K-04-027
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus raj.