Elektroninės demokratijos paslaugų plėtra Lietuvos Respublikos Vyriausybėje (toliau - Projektas)

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Projekto pradžia: 2013-07-17         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
645 233,69 €
Projektui skirtas finansavimas:
645 233,69 €
Projektui išmokėta lėšų:
636 365,55 €
Iš jo ES dalis:
548 448,64 €
Iš jo ES dalis:
540 910,71 €

Projektu yra siekiama sukurti elektronines priemones, leidžiančias sustiprinti Vyriausybės ir visuomenės sąveiką, pasiekti geresnį visuomenės informuotumą, sudaryti sąlygas Lietuvos gyventojams, užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams lengviau ir paprasčiau susipažinti su jiems aktualia informacija apie Vyriausybės rengiamus ir priimtus sprendimus, bendradarbiauti siūlant, rengiant, svarstant ir priimant jiems rūpimus nutarimus, gauti informaciją apie jų pateiktų skundų, prašymų, pareiškimų nagrinėjimo eigą, sukurti Vyriausybės portalą, kuriame būtų teikiama informacija apie Vyriausybės valdymo srities įstaigų veiklą. Projekto metu planuojama sukurti elektroninę paslaugą „E. pilietis“, kuri apims interneto portalą „Mano Vyriausybė“ kartu su el. paslaugos „E. priimamasis“ funkcionalumu bei dvi naujas paslaugas institucijoms: „Turinio valdymo priemonių teikimo institucijoms paslaugą“ bei „Atvirų duomenų skelbimo priemonių teikimo paslaugą“.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Elektroninė demokratija
Kvietimo numeris:VP2-3.1-IVPK-02-V-01
Projekto kodas:VP2-3.1-IVPK-02-V-01-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto