Baltijos prospekto ir Minijos gatvės sankryžos rekonstrukcija. I statybos etapas

Paramos priemonė
VP2-5.2-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-10-25         Projekto pabaiga: 2015-08-30
Bendra projekto vertė:
4 351 604,22 €
Projektui skirtas finansavimas:
3 698 863,59 €
Projektui išmokėta lėšų:
3 567 961,41 €
Iš jo ES dalis:
3 698 863,59 €
Iš jo ES dalis:
3 567 961,41 €

Siekiant sukurti Klaipėdos miesto susisiekimo infrastruktūrą, kuri sudarytų palankias sąlygas verslo plėtrai, pagerintų gyventojų gyvenimo kokybę, užtikrintų susisiekimo saugumą, yra numatyta atlikti 3 žiedinių Baltijos pr. sankryžų rekonstrukciją: 1. Baltijos pr. ir Šilutės plento sankryžos; 2. Baltijos pr. ir Taikos pr. sankryžos; 3. Baltijos pr. ir Minijos gatvės sankryžos (II etapai). Atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdos mieste statomas naujas Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalas, kuris generuos didesnius transporto srautus, yra poreikis įgyvendinti pirmą Baltijos pr. ir Minijos g. sankryžos rekonstrukcijos etapą, įrengiant vieno lygio įvažiavimą į Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalą. Baltijos pr. sankryžų rekonstrukcijos projektas atitinka valstybei svarbaus ekonominio projekto statusui keliamus reikalavimus ir yra dalis 2013-06-18 LR Seimo nutarimu Nr. XII-381 pripažinto Rytų-Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto. Projekto tikslas – pagerinti Klaipėdos jūrų uosto sąveiką kelių transportu ir padidinti krovinių ir keleivių uoste srautus, išsprendžiant Baltijos prospekto, jungiančio Klaipėdos jūrų uostą su tarptautiniu IX B koridoriumi, susisiekimo problemas. Laukiamas projekto rezultatas - dėl pagerėjusių uosto sąveikos su kelių transportu sąlygų, padidėjęs Ro-Ro, Ro-Pax laivais gabenamų krovinių ir keleivių kiekis. Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti esamą trišalę sankryžą į keturšalę vieno lygio sankryžą, pratęsiant Baltijos prospektą iki Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalo ir pietinę miesto dalį aptarnaujančios Nemuno gatvės. Taip pat bus pastatytos dvi aptarnaujančios gatvės, įrengti šaligatviai ir dviračių takai, rekonstruoti lauko inžineriniai tinklai. Projekto tikslinės grupės: Klaipėdos jūrų uoste veikiančios įmonės, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, Krovinius į uostą gabenančios įmonės bei laivų keleiviai, Klaipėdos miesto, jo apylinkių ir Lietuvos gyventojai.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste
Kvietimo numeris:VP2-5.2-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-5.2-SM-01-V-01-015
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto