IX koridoriaus elektrifikavimas. I etapas. Projektavimas.

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
Projekto pradžia: 2011-02-18         Projekto pabaiga: 2014-01-31
Bendra projekto vertė:
289 921,22 €
Projektui skirtas finansavimas:
245 215,37 €
Projektui išmokėta lėšų:
245 215,37 €
Iš jo ES dalis:
245 215,37 €
Iš jo ES dalis:
245 215,37 €

Atlikus galimybių studiją, identifikuotas būtinumas modernizuoti pagrindines geležinkelio linijas, įeinančias į IX ir I Pan-Europinius transporto koridorius ("Kretos koridorius“) Lietuvoje. Techninio geležinkelio infrastruktūros lygio pakėlimas yra vienas iš pagrindinių integracijos į ES transporto tinklus, ir aukštesnės kokybės transporto paslaugų tiek ekspeditoriams ir siuntėjams, besinaudojantiems krovinių gabenimo paslaugomis, tiek keleiviams užtikrinimo prioritetų. Siekiant padidinti TEN-T tinklo krovinių pervežimo apimtis Lietuvos teritorijoje, tuo pačiu ženkliai mažinant geležinkelio transporto taršą, galimybių studijoje numatyta IX koridoriaus elektrifikacija linijoje v.s. su Baltarusija (Kena) – Kybartai. Aukščiau išvardintu rezultatų pasiekti neįmanoma, nes be techninio projekto negalima įgyvendinti statybos proceso. Įgyvendinus projektą bus parengta reikiama dokumentacija vykdyti statybos darbus. Projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-06-23 nutarimu Nr. 692, 55.5 ir 58.8 p. ir jos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų "Kiti projektai" projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008-07-28 įsakymu Nr. 3-285 6 p. nuostatas. Projektas bus finansuojamas ES SF paramos ir nuosavomis pareiškėjo lėšomis. Netinkamos išlaidos taip pat bus padengiamos nuosavomis pareiškėjos lėšomis. Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti
Kvietimo numeris:VP2-5.1-SM-02-V-01
Projekto kodas:VP2-5.1-SM-02-V-01-026
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto