Savanorystė - kelias į mano ateitį. Misija įmanoma

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-10-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Neformaliojo švietimo asociacija "Jaunimo akademija"
Projekto pradžia: 2013-12-31         Projekto pabaiga: 2014-11-30
Bendra projekto vertė:
31 235,52 €
Projektui skirtas finansavimas:
31 235,52 €
Projektui išmokėta lėšų:
30 807,83 €
Iš jo ES dalis:
26 550,19 €
Iš jo ES dalis:
26 186,65 €

Lietuvoje aukštąjį išsilavinimą turi 33 proc. visų darbingo amžiaus žmonių, po mokyklos daugiau nei 74% jaunų žmonių tęsia mokymąsi aukštesnėse mokyklose, kolegijose, profesinio mokymo įstaigose ir universitetuose. Jaunimo nedarbo masto sumažėjimui tai įtakos neturi. Jaunimo nedarbas Lietuvoje siekia beveik 32 proc. Analizuojant šios problemos priežastis pastebima, kad formalus išsilavinimas neužtikrina sėkmingos integracijos į darbo rinką, kadangi formaliojo švietimo įstaigos neadaptuoja išsilavinimo konkrečioms darbo vietoms. 2008 metais VDU ir KTU tyrėjų grupė atliko tyrimą apie vaikų dalyvavimą neformaliojo vaikų švietimo veikloje ir jų kokybę. Tyrime nagrinėtas ir skirtingų intelektų (pagal H. Gardnerį) lavinimas pamokų ir NVŠ užsiėmimų metu. Buvo padaryta išvada, kad formali švietimo sistema yra pakankamai ribota: mokykloje orientuojamasi į loginio matematinio bei lingvistinio intelekto ugdymą ir vertinimą, tuo tarpu kitiems svarbiems intelekto tipams menkai teskiriama dėmesio. Remiantis šia informacija, Neformaliojo švietimo asociacija "Jaunimo akademija“ inicijuoja projektą „Savanorystė – kelias į mano ateitį. Misija įmanoma.“ Šio projekto tikslas - sudaryti sąlygas jauniems nedirbantiems žmonėms įgyti asmeninės ir profesinės patirties per savanorišką veiklą ir tokiu būdu sudaryti prielaidas sėkmingai jų socializacijai ir integracijai į darbo rinką. Projekto tikslinė grupė - formaliojo švietimo sistemoje nesimokantis ir nedirbantis jaunimas Projektą sudarys dvi dalys – nedirbančio ir nesimokančio jaunimo dalyvavimas savanoriškoje veikloje ir jų socialinių bei profesinių įgūdžių tobulinimas mokymų metu. Projekto metu dalyviai įgyvendins savanoriškos veiklos praktikas, kurios padės lavinti dalyvių socialinius ir profesinius įgūdžius.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-10-V-04
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto