Jaunimo profesinių, socialinių ir verslumo kompetencijų stiprinimas jaunų bedarbių tarpe

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-10-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga DARNAUS VYSTYMO PROJEKTAI
Projekto pradžia: 2013-12-31         Projekto pabaiga: 2015-09-01
Bendra projekto vertė:
83 294,72 €
Projektui skirtas finansavimas:
83 294,72 €
Projektui išmokėta lėšų:
83 045,45 €
Iš jo ES dalis:
70 800,51 €
Iš jo ES dalis:
70 588,63 €

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011 m. Lietuvoje jaunimo nedarbo lygis siekė 32,9 proc. (bendras nedarbo lygis – 15,4 proc.). Kaip pagrindinės nedarbo priežastys yra įvardijamas nepakankamas išsilavinimas, profesinio pasirengimo stoka – jaunimui sunku įsidarbinti dėl nepakankamo pasirengimo konkuruoti darbo rinkoje, jam trūksta socialinių, profesinių įgūdžių. Pagrindinė tikslinė grupė – jaunimas, kuris turi įgijęs pagrindinį, vidurinį, pirminį profesinį, aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą, nesimoko pagal formaliojo švietimo programas bei nedirba. Projekto tikslas – didinti jaunimo užimtumą, praktiškai tobulinant jų socialinius, profesinius ir verslumo įgūdžius, bei skatinti savanorystę. Uždaviniai: 1. Parengti mentorių rengimo programą ir pagal ją apmokyti 40 mentorių 40-yje Lietuvos savivaldybių. 2. Tobulinti jaunimo socialinius ir profesinius įgūdžius, organizuojant mokymus ir savanoriškos veiklos praktikas. Projektu siekiama per savanorišką veiklą ir reikalingų kompetencijų suteikimą padėti kiekvienam projekto dalyviui suvokti savo asmenines galimybes ir siekius, imtis iniciatyvos ieškoti darbo, persikvalifikuoti, pradėti studijuoti, stažuotis, kurti savo verslą arba kitaip pastūmėti tapti savarankišku, aktyviu visuomenės nariu. Projekto metu bus parengta mentorių rengimo programa, pagal kurią bus apmokyta 40 mentorių, kurie vėliau savo savivaldybėse kartu su kompetentingais lektoriais organizuos mokymus 10-15 žmonių vietos jaunimo grupėms, tobulinančius jų socialinius, profesinius ir verslumo įgūdžius, orientuojantis į jauno žmogaus gebėjimus įsitvirtinti darbo rinkoje. Po mokymų projekto dalyviams bus organizuojama savanoriškos veiklos praktika pelno nesiekiančiose įstaigose, kur jie turės galimybę patobulinti savo gebėjimus ir įgūdžius, įgyti naujų praktinių žinių.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-10-V-04
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-008
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Druskininkų