ESU! (Savo gyvenimo kalvis)

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-10-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Caritas
Projekto pradžia: 2013-12-31         Projekto pabaiga: 2015-09-01
Bendra projekto vertė:
166 589,43 €
Projektui skirtas finansavimas:
166 589,43 €
Projektui išmokėta lėšų:
166 437,58 €
Iš jo ES dalis:
141 601,02 €
Iš jo ES dalis:
141 471,95 €

Projekto veiklomis bus siekiama stiprinti jaunimo gebėjimus prisitaikyti kintančios darbo rinkoje, ugdant bendruosius (per savanorystę ir bendruomeninę veiklą) ir profesinius (per specialias ugdymo programas ir individualią profesinę praktiką) įgūdžius ir gebėjimus.Pastebime, kad dažnai nedarbas yra susijusių veiksnių rezultatas, nulemtas silpnų visuomeninių ryšių: nedirbantis asmuo dažnai jaučiasi nepilnavertis ir vengia dalyvauti soc. gyvenime, apribodamas galimus soc. ryšius. Taip formuojasi uždaro rato situacija: nedalyvauju (visuomeniniame gyvenime)- nebendrauju (neužmezgu ir nepalaikau naujų soc. ryšių)- nedirbu (nes neturiu pasiūlymų)- nežinau (to, kas vyksta šiuo metu visuomenėje) = nedalyvauju (vykstančiose veiklose).Lietuvos Caritas organizacijoje įgyvendindmi integracijos į darbo rinką projektus, stebime, kad siekiant sugražinti bedarbį į darbo rinką, svarbu sulaužyti šį ratą ir visų pirma padėti užmegzti soc. ryšius bei tapti aktyviu visuomenės nariu. Numatomoje vykdyti programoje pagalba teikiama: 1) projekto dalyviams sudarant individualias programas („Aš esu“) 2) vedant asmenybės stiprinimo ir profesinio savęs suvokimo programas („Aš noriu“) 3) organizuojant socialinių ir darbinių įgūdžių ugdymo praktikas („Aš galiu“) 4) įtraukiant į aktyvaus ir savarankiško verslumo ugdymo programas („Aš veikiu“) Planuojamos projekto veiklos yra kompleksinės, logiškai susijusios ir tęstiniu būdu stiprinančios viena kitos poveikį, skatinant jaunuolį suvokti save, savo norus, galimybes ir dalyvavimo programoje metu bandyti sukurti erdvę savo profesinei realizacijai. Planuojama veiklas vykdyti 10 vietovių, įtraukiant 510 jaunų asmenų iki 29 metų. Veiklas baigusiems jaunuoliams bus išduodami pažymėjimai bei dalyvio ženkleliai.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-10-V-04
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-009
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto