VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų perkėlimas į Saulėtekio studentų miestelį (I etapas – dokumentacijos parengimas)

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2013-12-19         Projekto pabaiga: 2015-11-23
Bendra projekto vertė:
253 707,14 €
Projektui skirtas finansavimas:
253 707,14 €
Projektui išmokėta lėšų:
253 696,19 €
Iš jo ES dalis:
253 707,14 €
Iš jo ES dalis:
253 696,19 €

Projektu siekiama kuo efektyviau pasirengti Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų perkėlimui į Saulėtekio studentų miestelį. Vykdant projektą numatoma parengti fakultetų perkėlimo investicijų projektą bei planuojamų statyti pastatų techninius projektus. Kokybiškas šių darbų atlikimas yra būtinas siekiant užtikrinti efektyvų lėšų naudojimą infrastruktūros vystymo etape ir didžiausios naudos gavimą sukurtos infrastruktūros naudojimo etape.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas
Kvietimo numeris:VP2-1.1-ŠMM-04-V-01
Projekto kodas:VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-020
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto