Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto pastato statyba ir įrengimas Santariškėse. I etapas: investicinio projekto parengimas, techninio projekto parengimas ir statybos darbų generalinio rangovo atranka

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2013-12-31         Projekto pabaiga: 2015-12-15
Bendra projekto vertė:
409 916,84 €
Projektui skirtas finansavimas:
409 916,84 €
Projektui išmokėta lėšų:
408 666,96 €
Iš jo ES dalis:
409 916,84 €
Iš jo ES dalis:
408 666,96 €

Investicinio projekto parengimas ir techninio projekto parengimas yra būtinas parengiamasis etapas tam, kad būtų kokybiškai suplanuota ir įgyvendinta planuojama Medicinos fakulteto pastato statyba ir įrengimas Santariškėse. To pasėkoje būtų įgyvendinta Integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio „Santara“ plėtros programa (VU Medicinos fakulteto perkėlimas į slėnį yra integrali slėnio kūrimo veiksmų dalis, numatyta vykdyti paraleliai su MTI sukūrimu ir verslo įmonių bei mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo infrastruktūros sukūrimu). Planuojama, kad dabartinės Medicinos fakulteto patalpos toliau bus skirtos bazinių žinių teikimui, o naujame fakulteto pastate Santariškėse bus sukurta moderni ikiklinikinių, klinikinių dalykų bei praktinio ir tęstinio mokymo bazė. Taip pat šiame pastate bus vykdomi moksliniai ir eksperimentiniai tyrimai (Santariškėse įsikurs tik tie Medicinos fakulteto padaliniai, kurie tiesiogiai dalyvauja „Santara“ slėnio mokslo, verslo ir studijų integracijoje). Preliminariai pastatą sudarys atriumas, studijų ir laboratorijų kompleksai, fakulteto biblioteka, administracijos patalpos, automobilių stovėjimo vietos. Tikslinė projekto grupė – medicinos vientisųjų studijų ir podiplominių studijų studentai, doktorantai, magistrantai, dėstytojai ir mokslininkai, taip pat asmenys, kurie medicinos fakultete kelia profesinę kvalifikaciją. Netiesioginę tikslinę grupę sudaro „Santaros“ slėnyje įsikūrusių gydymo, mokslo ir verslo institucijų personalas.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas
Kvietimo numeris:VP2-1.1-ŠMM-04-V-01
Projekto kodas:VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-021
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto